Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail

CIO Global
Point of View

De nieuwe agenda voor transformerend leiderschap

Verbeter snelheid, nauwkeurigheid en groei door machine learning te combineren met nieuwe bedrijfsprocessen en vaardigheden. Onze onderzoek onder 500 Chief Information Officers in 11 landen heeft verschillende strategieën aangewezen die tot succes leiden.

Verken de uitkomsten

Ontwikkel strategie

Machine learning is onderdeel van het bedrijfsleven geworden en het lijkt erop dat de investering sterk zal stijgen. Chief Information Officers geven aan dat deze technologie concurrentievoordelen zal opleveren, maar de meesten zitten nog in de eerste fasen van de implementatie en voor succes is focus op zowel talent als het proces nodig. De kans om een marktleider te worden is zeer groot.

Machine learning is gearriveerd

CIO-prioriteiten

Automatisering staat in de top vijf van strategieën voor bedrijfssucces volgens 500 CIO's

05 Bedrijfsprocessen digitaliseren
04 Snelheid van marktintroductie verbeteren
03 Opkomende technologie verkennen
02 Routineprocedures automatiseren
01 Innovatie

Er zal aanzienlijk meer worden geïnvesteerd in machine learning

Investeringsplannen voor 2020 investeringen in 2017
0% 0%

Organisaties bereiden zich voor op machine learning

0% 0%
Past zich niet aan
Past zich aan
0% 0%
Past zich aan
Past zich niet aan
0% 0%
Past zich aan
Past zich niet aan
0% 0%
Past zich aan
Past zich niet aan

CIO's geven aan dat processen en mensen de voornaamste belemmeringen zijn

Belemmeringen die de implementatie van machine learning in de weg staan

Mensen blijven centraal staan in bedrijfsvoering

Staat van besluitautomatisering in verschillende bedrijfsfuncties

0% 0% 1%
Grotendeels geautomatiseerd
Niet geautomatiseerd
Aanzienlijke menselijke handelingen voor nodig
0% 0% 1%
Grotendeels geautomatiseerd
Niet geautomatiseerd
Aanzienlijke menselijke handelingen voor nodig
0% 0% 1%
Grotendeels geautomatiseerd
Niet geautomatiseerd
Aanzienlijke menselijke handelingen voor nodig
0% 0% 0%
Niet geautomatiseerd
Grotendeels geautomatiseerd
Aanzienlijke menselijke handelingen voor nodig

Genereer waarde

Door de manier waarop organisaties werken te moderniseren, krijgen Chief Information Offers de kans economie te stimuleren die het bedrijf zal veranderen. Meer dan de helft van de CIO's geeft aan verder te zijn dan de automatisering van routinematige taken en bezig te zijn met het automatiseren van complexe beslissingen. Dit zal leiden tot verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en snelheid.

Machine learning verbetert het keuzeproces

Percentage CIO's dat aanzienlijke resultaten verwacht

0%
0%
0%
0%
0%
Nauwkeurigheid van beslissingen Snelheid waarmee beslissingen worden genomen Omzetgroei Concurrentiegerichtheid Risicovermindering

Machine learning wordt steeds geavanceerder

CIO's geven aan wat de top drie is van de belangrijkste functies van machine learning

Meest eenvoudige functie
Meest complexe functie
68

Automatisering van repetitieve taken

40

Datapatronen herkennen

32

Verbanden leggen tussen events

31

Voorspellingen doen

32

Begeleid leren

18

Standaardbeslissingen maken

54

Complexe beslissingen maken

Machines kunnen mensen helpen zich te richten op strategisch werk

2017
0%
routinematige beslissingen kunnen een significant deel van de tijd van werknemers in beslag nemen
2020
0%
beslissingen die gemaakt zijn door machines worden steeds nauwkeuriger

Machine learning verbetert de kwaliteit van beslissingen

Meer dan vier op de vijf CIO's geven aan dat beslissingen die gemaakt worden door machines de snelheid en nauwkeurigheid van het bedrijf zullen verbeteren

Doe mee om te winnen

Een vooraanstaande groep Chief Information Officers, slechts 10% van de ondervraagde groep, steekt boven collega's uit als het gaat om uitgaven, automatiseren en het doorvoeren van organisatorische wijzigingen. Deze 'voorlopers’ vormen een nuttig voorbeeld van de manier waarop CIO's mensen, processen en technologie moeten aanpassen om de concurrentie voor te blijven.

Maak kennis met de voorlopers

0% 0%
Verwacht dat besluitautomatisering de omzetgroei ondersteunt
Anderen
Voorlopers
0% 0% 0% 0%
Functieomschrijvingen aangepast op belang met machines te kunnen werken
Plannen opgezet voor het aantal werknemers en rolwijzigingen
Anderen
Voorlopers
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Roadmap ontwikkeld voor toekomstige procesveranderingen
Methoden ontwikkeld om fouten door machines te monitoren
Implementeert beleidsregels om nauwkeurigheid van data te garanderen
Anderen
Voorlopers
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Focus op innovatie
Focus op automatisering van routineprocessen
Focus op digitaliseren van bedrijfsprocessen
Anderen
Voorlopers
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Analytics
Cloud
IoT
Anderen
Voorlopers
Terug

CIO-onderzoeksmethode

Wereldwijd bereik

Oxford Economics voerde een onderzoek uit onder 500 CIO's uit 25 branches in 11 landen aan de hand van Computer-Assisted Telephone Interviews (CATI) van 20 minuten, afkomstig uit panelonderzoeken en onafhankelijk onderzoek.

Bedrijfsformaat op basis van omzet

$ 500 miljoen – $ 1 miljard

33% van de respondenten

$ 1 miljard – $ 5 miljard

33% van de respondenten

Meer dan $ 5 miljard

33% van de respondenten

Bekijk de data

Vragen
Van welke internationale trends verwacht u dat ze in de komende drie jaar de grootste invloed zullen hebben op uw bedrijf?
Antwoorden
Veranderende technologie
0%
Internationale economische omstandigheden
0%
Tekort aan de juiste vaardigheden
0%
Onderbreking bedrijfsmodel
0%
Dreigingen voor data- en informatiesecurity
0%
Groeiende reglementaire vereisten
0%
Verschuivingen op de arbeidsmarkt
0%
Groeiende invloed van klanten
0%
Toenemende handelsbarrières
0%
Vragen
Welke van de volgende elementen zijn volgens u in de komende drie jaar het belangrijkste voor het succes van uw organisatie?
Antwoorden
Focus op innovatie
0%
Routineprocedures automatiseren
0%
Opkomende technologie verkennen
0%
Snelheid van marktintroductie verbeteren
0%
Bedrijfsprocessen digitaliseren
0%
Meer investeren in digitale vaardigheden en technologie
0%
Risicobeheer
0%
Kwaliteit van werving en behoud van talent verbeteren
0%
Betrokkenheid van werknemers verhogen
0%
Merkbekendheid verbeteren
0%
Nieuwe geografische markten aanboren
0%
Nieuwe branches verkennen
0%
Fusies en overnames of afstotingen
0%
Vragen
In welke mate investeert u op dit moment in de volgende technologieën?
Antwoorden
Branchespecifieke technologieën
0%
Analytics
0%
Mobiel
0%
Cloud
0%
Internet of Things
0%
Sociaal/Samenwerking
0%
Softwaregedefinieerde netwerken
0%
Big data
0%
Procesautomatiseringssoftware
0%
Artificial Intelligence
0%
Machine learning
0%
Augmented reality / virtual reality
0%
3D-printen
0%
Robotica
0%
Blockchain
0%
Drones
0%
Vragen
In welke mate investeert u in de komende drie jaar in de volgende technologieën?
Antwoorden
Branchespecifieke technologieën
0%
Analytics
0%
Big data
0%
Cloud
0%
Internet of Things
0%
Sociaal/Samenwerking
0%
Softwaregedefinieerde netwerken
0%
Procesautomatiseringssoftware
0%
Mobiel
0%
Machine learning
0%
Artificial Intelligence
0%
Augmented reality / virtual reality
0%
3D-printen
0%
Robotica
0%
Blockchain
0%
Drones
0%
Vragen
Hoe ver ontwikkeld is uw gebruik van de volgende technologieën (inclusief ingezette middelen, vaardigheden van werknemers en integratie in de bedrijfsactiviteiten)?
Antwoorden
Branchespecifieke technologieën
0%
Analytics
0%
Cloud
0%
Mobiel
0%
Big data
0%
Sociaal/Samenwerking
0%
Internet of Things
0%
Softwaregedefinieerde netwerken
0%
Procesautomatiseringssoftware
0%
Machine learning
0%
Augmented reality / virtual reality
0%
Artificial Intelligence
0%
Robotica
0%
3D-printen
0%
Blockchain
0%
Drones
0%
Vragen
Hoe kunt u het gebruik van machine learning door uw organisatie het beste omschrijven?
Antwoorden
We zijn nog niet van plan machine learning te gaan gebruiken.
0%
We zijn bezig met het onderzoeken en plannen van onze implementatie.
0%
We zijn de technologie aan het uittesten.
0%
We gebruiken machine learning in enkele onderdelen van het bedrijf.
0%
We gebruiken machine learning in alle onderdelen van het bedrijf.
0%
Vragen
Hoeveel waarde verwacht u dat het automatiseren van beslissingen gaat opleveren voor de volgende gebieden in de komende drie jaar?
Antwoorden
Nauwkeurigheid van beslissingen
0%
Snelheid waarmee beslissingen worden genomen
0%
Omzetgroei
0%
Concurrentiepositie
0%
Risico verminderen
0%
Groei van winstgevendheid
0%
Focus van werknemers op strategisch werken
0%
Klantenservice
0%
Kostenbesparingen
0%
Werknemersproductiviteit
0%
Werving en behoud van talent
0%
Nieuwe producten en services ontwikkelen
0%
Vragen
In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen over uw rol?
Antwoorden
Het is mijn taak om uit te breiden en ruimere, bedrijfsbrede digitaliseringsbewegingen aan te sturen
0%
Ik werk steeds meer samen met andere leden van de C-Suite om digitaliseringsbewegingen in het gehele bedrijf effectief te beheren.
0%
Ik richt me steeds meer op de strategie in plaats van op de werkzaamheden.
0%
Machine learning is voor mij een strategisch aandachtspunt.
0%
Vragen
Welke van de capaciteiten van machine learning zijn volgens u in de komende drie jaar het belangrijkste voor het succes van uw organisatie?
Antwoorden
Automatisering van repetitieve taken (bijv. door bots)
0%
Complexe beslissingen maken
0%
Data verwerken en patronen herkennen (bijv. toewijzen van dynamische drempelwaarden, detectie van onregelmatigheden)
0%
Verbanden leggen tussen events of acties (bijv. oorzakenanalyses)
0%
Begeleid leren
0%
Voorspellingen doen
0%
Eenvoudige beslissingen maken
0%
Intelligentie maken op basis van door mensen opgestelde regels
0%
Tekst- of stemondersteuning leveren in plaats van virtuele vertegenwoordigers
0%
Natuurlijke taal interpreteren
0%
Vragen
Wat is de voornaamste methode waarmee u de capaciteiten van uw machine learning ontwikkelt?
Antwoorden
Via ons normale IT-ontwikkelingsproces
0%
Door een gespecialiseerd team binnen ons bedrijf
0%
Via fusies en overnames
0%
Via externe partijen (bijv. consultancy, verkopers)
0%
Overig
0%
Vragen
In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen?
Antwoorden
Beslissingen die gemaakt worden door machines worden na verloop van tijd steeds nauwkeuriger.
0%
Beslissingen die gemaakt worden door machines zijn uiteindelijk nauwkeuriger dan beslissingen die gemaakt worden door mensen.
0%
Routinematige beslissingen nemen een significante hoeveelheid tijd van werknemers en leidinggevenden in beslag.
0%
We verwachten door te kunnen ontwikkelen vanaf de automatisering van eenvoudige beslissingen naar de automatisering van steeds complexere beslissingen.
0%
Mijn bedrijf is doorontwikkeld van het automatiseren van taken naar het automatiseren van beslissingen.
0%
Vragen
Op welke van de volgende vlakken zou geautomatiseerde besluitvorming het meest waardevol zijn?
Antwoorden
Security operations (bijv. alerts en herstel)
0%
Klantenmanagement (bijv. doelgerichte aanbiedingen op basis van klantgedrag, fraudedetectie)
0%
Technologieleveranciersmanagement (bijv. de juiste cloudleverancier kiezen voor het juiste moment en de juiste omstandigheden)
0%
Operations management (bijv. detectie van productiefouten, voorspellend onderhoud)
0%
Financiën (bijv. machtigingen voor het betalen van leveranciers)
0%
Distributieketenbeheer (bijv. aankoopbeslissingen)
0%
Callcentermanagement (bijv. doorverbinden op basis van urgentie, klantenwaarde, etc.)
0%
Sales en marketing (bijv. prioriteit toekennen aan aanknopingspunten)
0%
Productontwikkeling/R&D (bijv. investeringsprioriteiten)
0%
Human resources (bijv. ondersteuning voor wervingskeuzes)
0%
Vragen
Hoeveel waarde verwacht u dat het automatiseren van beslissingen gaat opleveren voor de volgende functionele gebieden in de komende drie jaar?
Antwoorden
Security
0%
IT
0%
Strategie
0%
Werkzaamheden
0%
Risico's en compliance
0%
Financiën
0%
Sales en marketing
0%
Aankoop/distributieketen
0%
Productontwikkeling/R&D
0%
Human resources
0%
Productie
0%
Vragen
In welke mate staan de volgende factoren de implementatie en doorontwikkeling van een geautomatiseerd besluitvormingsproces bij uw organisatie in de weg?
Antwoorden
Onvoldoende kwaliteit van data
0%
Verouderde processen
0%
Gebrek aan budget voor nieuwe vaardigheden
0%
Gebrek aan budget voor nieuwe technologie
0%
Gebrek aan menselijke vaardigheden om intelligente machines te beheren en onderhouden
0%
Onvoldoende hoeveelheid data
0%
Complexe of onduidelijke regelgeving
0%
Onvoldoende expertise of tools voor data-analyse
0%
Machines die geen complexe beslissingen kunnen nemen
0%
Vragen
Welk van de volgende uitspraken omschrijft het beste de manier waarop u het opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen aanpakt om geautomatiseerde besluitvorming te ondersteunen?
Antwoorden
We zijn nog niet begonnen met het heroverwegen van het ontwerp van zakelijke processen voor besluitautomatisering.
0%
We zijn bezig met het onderzoeken en plannen van het ontwerp van onze bedrijfsprocessen.
0%
We hebben nieuwe bedrijfsprocessen getest.
0%
Er worden nieuwe bedrijfsprocessen gebruikt in bepaalde onderdelen van het bedrijf.
0%
Er worden nieuwe bedrijfsprocessen gebruikt in alle onderdelen van het bedrijf.
0%
Vragen
In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen over uw IT-organisatie?
Antwoorden
We hebben een vastgelegd bedrijfsproces voor het beheren van IT-middelen.
0%
Wij voeren wijzigingen door in de IT-structuur om plaats te maken voor machine learning.
0%
Wij hebben bedrijfsservices die ingesteld staan in onze IT-managementdatabase.
0%
Wij voeren organisatorische wijzigingen door om plaats te maken voor door machines gestuurde bedrijfsprocessen.
0%
Ons managementsysteem voor IT-systemen wordt beheerd door een geautomatiseerd proces.
0%
Vragen
Welke wijzigingen heeft uw organisatie doorgevoerd om plaats te maken voor digitaal werken?
Antwoorden
Programma's ingesteld om vaardigheden van werknemers uit te breiden
0%
Functieomschrijvingen opnieuw opgesteld om de focus meer te leggen op het werken met machines
0%
Roadmap ontwikkeld voor toekomstige procesveranderingen
0%
Werknemers met nieuwe vaardigheden aangenomen (bijv. experts op het gebied van bedrijfsprocessen, datawetenschappers)
0%
Plannen opgezet voor het aantal werknemers en rolwijzigingen
0%
Plannen ontwikkeld voor problemen met compliance en arbeid
0%
Wij hebben geen substantiële wijzigingen doorgevoerd in onze processen of ons leiderschap
0%
Vragen
Welke wijzigingen bent u van plan in de komende drie jaar door te voeren?
Antwoorden
Programma's ingesteld om vaardigheden van werknemers uit te breiden
0%
Plannen ontwikkeld voor problemen met compliance en arbeid
0%
Werknemers met nieuwe vaardigheden aangenomen (bijv. experts op het gebied van bedrijfsprocessen, datawetenschappers)
0%
Functieomschrijvingen opnieuw opgesteld om de focus meer te leggen op het werken met machines
0%
Roadmap ontwikkeld voor toekomstige procesveranderingen
0%
Plannen opgezet voor het aantal werknemers en rolwijzigingen
0%
Wij hebben geen substantiële wijzigingen doorgevoerd in onze processen of ons leiderschap
0%
Vragen
Welke wijzigingen heeft uw bedrijf doorgevoerd om risicobeheer voor machine learning te verbeteren?
Antwoorden
Methoden ontwikkeld om bij te houden welke fouten machines maken
0%
De operationele impact van fouten die worden gemaakt door machines ingedekt met risicobeleidsregels
0%
Heeft beleidsregels ontwikkeld om de nauwkeurigheid van data te waarborgen
0%
Het juridische risico van fouten die worden gemaakt door machines ingedekt met risicobeleidsregels
0%
Risicobeleidsregels aangepast om ook digitale arbeid te omvatten
0%
Wij hebben geen substantiële wijzigingen doorgevoerd in ons risicobeheer voor machine learning
0%
Vragen
Welke wijzigingen gaat uw bedrijf in de komende drie jaar doorvoeren om risicobeheer voor machine learning te verbeteren?
Antwoorden
Beleidsregels ontwikkelen om de nauwkeurigheid van data te waarborgen
0%
Methoden ontwikkelen om bij te houden welke fouten machines maken
0%
Risicobeleidsregels aanpassen om ook digitale arbeid te omvatten
0%
De operationele impact van fouten die worden gemaakt door machines indekken met risicobeleidsregels
0%
Het juridische risico van fouten die worden gemaakt door machines indekken met risicobeleidsregels
0%
Wij overwegen geen substantiële wijzigingen om door te voeren in ons risicobeheer voor machine learning
0%

Lees het volledige verslag

DOWNLOADEN
// Commenting on 02/23/2020 // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch // Commenting on 02/23/2020 // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch

Hartelijk dank

Bedankt voor uw verzoek. Een ServiceNow vertegenwoordiger zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

form close button

Neem contact met ons op

Ik ontvang graag informatie over aankomende evenementen, producten en diensten van ServiceNow. Ik begrijp dat ik mij op ieder gewenst moment kan uitschrijven.

  • "Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik akkoord ga met de Privacyverklaring .