Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail
ServiceNow is creating change with our commitment to equity of opportunity.

Diversiteit, inclusie en belonging

We brengen verandering tot stand voor onze werknemers, onze klanten en onze gemeenschappen.

Dingen anders doen

Close Event Overlay.
April 2020
Bij ServiceNow streven we ernaar om het werkleven beter te laten werken voor mensen.
We leven in een moeilijke tijd. De coronaviruspandemie heeft de manier waarop we leven en werken verstoord. Vreemdelingenhaat en racisme ten opzichte van mensen van Aziatische afkomst heeft in deze periode helaas een enorme vlucht genomen. Maar wanneer we tijdens uitdagende en moeilijke tijden trouw blijven aan waar we voor staan, maakt dit ons allemaal sterker.
Al langer dan een maand houden onze meer dan 10.000 werknemers ons bedrijf draaiende en ondersteunen ze onze klanten vanuit thuis via videoconferenties, telefoongesprekken en chats terwijl ze daarnaast zorgen voor hun gezin, familie, huisdieren en buren.
Gedurende deze periode heeft technologie mensen ondersteund. Het heeft ons een inkijkje gegeven in het leven van mensen. Katten op toetsenborden. Kinderen die plaatsnemen in virtuele klaslokalen. Partners die een massage geven om de pijn in de schouders van een hele dag zitten te verlichten.
Tijdens een crisis die ons had kunnen verdelen, zijn we dichter bij elkaar gekomen. En we zijn ervan overtuigd dat onze toewijding aan diversiteit, inclusie en belonging dit mogelijk heeft gemaakt.
We moedigen medewerkers aan om zichzelf te zijn en de verhalen te delen die hen maken tot wie ze zijn. Omdat we de afgelopen maanden hebben geleerd dat het leven gewoon doorgaat. Zelfs als het toiletpapier op is. We hebben ontdekt dat mensen opgelucht en zelfs gerustgesteld zijn, wanneer ze zien dat er meer in het leven is dan werk.
In ons derde diversiteitsrapport beschrijven we wat we anders gaan doen om een cultuur van belonging te creëren en om ieders mening met het respect en het medeleven te behandelen dat het verdient:
    Gelijkheid van kansen - We bouwen een eerlijk systeem waarmee iedereen binnen ons bedrijf dezelfde kansen krijgt en op dezelfde wijze wordt behandeld. In de VS hebben we al salarisgelijkheid voor vrouwen en mannen bereikt en we zijn hard op weg om dit te bereiken voor al onze medewerkers wereldwijd.

    Vrouwen in leidinggevende functies - De afgelopen drie jaar is het aantal vrouwen in hogere functies met dubbele cijfers gegroeid. Het aantal vrouwen in hogere functies vormt een vrijwel eerlijke vertegenwoordiging van het aantal vrouwelijke medewerkers in ons bedrijf en er komen steeds meer vrouwelijke medewerkers bij.

    Continu leren - We leiden door te leren. Van onze individuele momentjes tot onze ervaringen als communities, we ontmoeten mensen om te leren en streven ernaar om een bondgenoot te zijn voor ieder die mogelijk niet wordt gehoord.
We verwachten van iedereen binnen onze organisatie dat ze diversiteit, inclusie en beloning omarmen. Het is een culturele waarde en een gedeelde commitment binnen ons wereldwijde managementteam en iedereen in het team heeft dan ook dit rapport ondertekend.
We creëren energie, optimisme en ruimte voor iedereen om zich thuis te voelen.
Created with Sketch.
Growing our communities

Zo voelt verandering

De gebeurtenissen van 2020 hebben onze toewijding aan diversiteit, inclusie en belonging (DIB's) versterkt en onze reis versneld.

Verandering mogelijk maken

Diversiteit en inclusie zijn een must. Belonging maakt alles beter.

Enabling and empowering our people

Onze mensen tot meer in staat stellen

We gebruiken uitvoerige leerprogramma's om werknemers te voorzien van inclusieve mindsets en vaardigheden en we creëren gelijkwaardige processen in ons volledig ecosysteem voor talent.

Engaging our communities and allies

Onze gemeenschappen en bondgenoten betrekken

We bieden ruimte om te luisteren, openlijk te delen en respectvol de dialoog aan te gaan. We mengen ons in onze gemeenschappen door civiele betrokkenheid, digitale vaardigheden en non‑profit ondersteuning.

Building diverse talent and hiring inclusively

Inclusiegericht werken aan divers talent en werving

We worden samen sterker door individueel talent te ontwikkelen en vooruit te helpen en door representatie op alle niveaus te verbeteren.

Onze verhalen

BLOG

Life at Now strekt zich wereldwijd uit tot ons team inTokyo

Ontdek hoe verschillende perspectieven van ons Japanse team de volledige ServiceNow-cultuur versterkten.

BLOG

DIBs Champion Award erkent inspanningen op het gebied van diversiteit

ServiceNow beloont werknemers die vooruitgang in diversiteit, inclusie en belonging stimuleren.

Belonginggroepen

Belonginggroepen vormen onze DIBs Community en stimuleren verandering in ons bedrijf.

Black at Now

Samen reflecteren we op, groeien we weg van en herstellen we van raciale scheiding om onze band als mensen te versterken.

Interfaith at Now

We creëren met respect en tolerantie bewustzijn en ondersteuning voor geloof en verschillende levensovertuigingen.

Latinx at Now

We vieren Latinx-cultuur, stimuleren representatie, betrekken talent en geven terug.

People with Disabilities at Now

We pleiten voor mensen met een beperking, toegankelijkheid en ervaringen die iedereen ten goede komen.

Pride at Now

We komen op voor een inclusieve werkplek waar LGBTQ+-werknemers hun authentieke zelf kunnen zijn.

Veterans at Now

We staan in dienst van personen die in dienst zijn geweest en verbinden veteranen met doelen en gemeenschappen op het werk.

Women at Now

We stimuleren een divers personeelsbestand waarbij vrouwen meer mogelijkheden hebben, tot meer in staat zijn en gelijke waardering krijgen.

ServiceNow IT service management capabilities

Onze data

Door een eerlijk systeem te creëren waarmee iedereen dezelfde kansen krijgt en op dezelfde wijze wordt behandeld, creëren we verandering.

Gender wereldwijd

 

Globale leiders

Leidinggevende functies zijn hier gedefinieerd als Director-niveau en hoger.

Globale technische functies

Technische functies zijn hier gedefinieerd door functiecodetoewijzingen die posities met verantwoordelijkheden voor technologie aanduiden.

Globale niet-technische functies

Ras en etniciteit in de VS

Raciale en etnische categorieën weerspiegelen onze EEO-1-rapportage. Komt mogelijk niet tot een totaal van 100% als gevolg van afronding.

Leiders in de VS

Leidinggevende functies zijn hier gedefinieerd als Director-niveau en hoger.

Technische functies in de VS

Technische functies zijn hier gedefinieerd door functiecodetoewijzingen die posities met verantwoordelijkheden voor technologie aanduiden.

Niet-technische functies in de VS

  

ServiceNow is een Equal Employment Opportunity-werkgever. Alle gekwalificeerde sollicitanten worden in overweging genomen voor een arbeidsovereenkomst zonder dat er wordt gekeken naar ras, huidskleur, geloofsovertuiging, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationale afkomst of nationaliteit, afkomst, leeftijd, beperkingen, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, veteranenstatus of een andere categorie die wettelijk is beschermd.

FORTUNE. ©2021 FORTUNE Media IP Limited. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. 100 Best Places to Work is een handelsmerk van FORTUNE Media IP Limited en wordt gebruikt onder licentie. FORTUNE en FORTUNE Media IP Limited zijn niet gelieerd aan ServiceNow en onderschrijven de producten of services van ServiceNow niet.

©2020 FORTUNE Media IP Limited. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. FORTUNE en FORTUNE World’s Most Admired Companies zijn gedeponeerde handelsmerken van FORTUNE Media IP Limited en worden onder licentie gebruikt. FORTUNE is niet gelieerd aan en onderschrijft de producten of services van ServiceNow niet.

©2020 FORTUNE Media IP Limited. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. Future 50 is een handelsmerk van FORTUNE Media IP Limited en wordt onder licentie gebruikt. FORTUNE en FORTUNE Media IP Limited zijn niet gelieerd aan ServiceNow en onderschrijven de producten of services van ServiceNow niet.