Oplossingen

 • Producten
 • Use cases
 • Branches
 • E-BOOK
 • 3 strategieën voor innovatie
 • Ontdek hoe u uw klantbeleving kunt transformeren met artificial intelligence.
 • E-BOOK
 • 5 stappen voor transformatie
 • Een proactieve, betrokken klantbeleving is essentieel voor financiële dienstverlening.

Platform

 • RAPPORT
 • Gartner benoemt ServiceNow tot leider
 • 2018 Magic Quadrant voor Enterprise High-Productivity Application PaaS.

Klanten

 • Klantsucces
 • We hebben kampioenen nodig!
 • Gebruik onze tools en resources om ServiceNow effectiever aan te bevelen in uw organisatie.

Ontdekken

Privacyverklaring van ServiceNow®

Vanaf 24 mei 2018 van kracht

ServiceNow, Inc., met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, 'ServiceNow,' 'wij,' of 'ons') respecteert de privacy van haar klanten, zakelijke partners, deelnemers aan een event, sollicitanten en bezoekers van de website (zoals hieronder gedefinieerd).

De volgende privacyverklaring legt uit wie we zijn en de verschillende manieren waarop we persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken en delen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Lees deze volledige privacyverklaring en de bijbehorende verklaringen aandachtig om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Voor toegang tot een specifiek beleid kunt u hieronder op de desbetreffende link klikken. Houd er rekening mee dat we aanvullende informatie kunnen verstrekken over ons privacybeleid die specifiek op een van onze websites, events, producten of services van toepassing is.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan.

PRIVACYVERKLARING. Onze privacyverklaring omvat ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaar maken van de verkregen informatie: (i) via de ServiceNow‑websites die gekoppeld zijn aan deze privacyverklaring‑(onze 'website'); en via (ii) events die door ServiceNow of onze zakelijke partners en sponsors worden gehost waarbij we informatie van de deelnemers van deze ('events')verzamelen.

COOKIEBELEID. Ons cookiebeleid gaat in op welke manier wij cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze websites bezoekt of onze producten, diensten en mobiele applicaties gebruikt.

PRIVACYVERKLARING VOOR SERVICES.Onze privacyverklaring voor services omvat ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik van onze gehoste softwareapplicaties en gerelateerde supportservices, evenals deskundige services, waaronder professionele services, trainingen en certificaten die we aan onze klanten leveren. Deze privacyverklaring voor services beschrijft ook ons privacybeleid met betrekking tot klant‑ en partnercontactgegevens die wij verwerken in verband met de aankoop en het gebruik van onze producten, services of technologie die onze partners aan onze klanten leveren.

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN. Onze privacyverklaring voor sollicitanten omvat ons privacybeleid met betrekking tot de persoon die op een vacature van ServiceNow solliciteert.

 

Doel

ServiceNow, Inc., met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, 'ServiceNow,' 'wij,' of 'ons') respecteert de privacy van de bezoekers van haar website (zoals hieronder gedefinieerd) en van de deelnemers aan haar events en diegenen die daarvoor ingeschreven zijn (zoals hieronder gedefinieerd).

Deze privacyverklaring (de 'privacyverklaring') beschrijft wie wij zijn, de informatie die wij over u verzamelen, hoe wij uw persoonlijke informatie verkrijgen en hoe we die informatie met betrekking tot de website en de events kunnen gebruiken of openbaar kunnen maken. Deze privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid, waaronder het uitoefenen van uw privacyrechten.

Over ons

ServiceNow laat werk beter werken voor mensen. Ons cloud‑gebaseerde platform en producten stroomlijnen en vereenvoudigen de manier van werken. Onze oplossingen, samen met de door onze klanten en partners op maat gemaakte oplossingen, zorgen ervoor dat mensen hun werk beter kunnen doen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Santa Clara, Californië, maar we hebben dochterondernemingen en filialen over de hele wereld.

Raadpleeg de sectie Over ons van onze website voor meer informatie over ServiceNow.

Bereik

Deze privacyverklaring omvat alleen ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaar maken van de verkregen informatie: (i) via de ServiceNow‑websites die gekoppeld zijn aan deze privacyverklaring‑('website'); en via (ii) inschrijving voor een event of informatie over bezoekers van events die door ons of onze zakelijke partners gehost wordt, waarbij wij informatie verzamelen van mensen die zich hebben ingeschreven en deze ('events') bezoeken.

Hoe we informatie verkrijgen

Zoals hieronder verder wordt beschreven, verzamelen we verschillende soorten informatie van en over u die grotendeels in de volgende categorieën vallen:

1. Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt:

 • Wanneer u formulieren op onze website invult (inclusief maar niet beperkt tot naam, postadres, e‑mailadres en telefoonnummer).
 • Wanneer u materiaal op onze website post, u deelneemt aan bulletinboards, chatrooms, blogs, commentaar‑threads, forums of andere interactieve functies van onze website, u zich bij ons inschrijft of indien u ons om aanvullende informatie of services vraagt. 
 • Wanneer u zich inschrijft om een demo of ontwikkelaars‑instance van onze cloudservice te gebruiken.
 • Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die wij sponsoren.
 • Wanneer u melding maakt van een probleem met onze website.
 • Wanneer u contact met ons opneemt.
 • Wanneer u onze enquêtes invult.
 • Wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan een event.
 • Andere informatie die u eventueel aan ons verstrekt met betrekking tot uw gebruik van onze website of het bijwonen van een event, inclusief maar niet beperkt tot factuurinformatie.

2. Informatie van derden.

Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die we over u ontvangen van derden verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw gebruik van de website of het bijwonen van een event. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over u ontvangen van onze zakelijke partners met betrekking tot uw inschrijvingsgegevens voor events. We maken ook gebruik van derden voor rapportage en analyse om de effectiviteit van onze website‑ en marketinginspanningen te meten en om vast te stellen op welke gebieden er verbetering nodig is.

We kunnen de informatie die we verzamelen van derden combineren met informatie die u ons verstrekt, zodat wij u informatie over onze producten, services en events kunnen verschaffen die geüpdatet, uitgebreid of voor u op maat gemaakt is.

3. Informatie die we verzamelen wanneer u op de website navigeert.

Wanneer u op de website navigeert, kunnen we ook automatisch details verzamelen over uw websitebezoek, waaronder uw IP‑adres, gebruikspatronen, verkeersdata, locatiedata, logboeken en andere communicatiedata en de hulpbronnen die u bezoekt, evenals informatie over uw computer‑ en internetverbinding, met inbegrip van uw besturingssysteem en browsertype.

Bepaalde informatie kan ook met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën door ons verzameld worden. Raadpleeg ons Cookiebeleidvoor meer informatie.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We kunnen informatie die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de website te beheren, onderhouden en verbeteren.
 • Om u in te schrijven voor events waarvoor u zich bij ons heeft aangemeld en om profielen voor u in te vullen in onze records.  
 • Om u te voorzien van informatie, producten of services die u bij ons aanvraagt.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten te doen gelden die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief maar niet beperkt tot onze gebruiksvoorwaarden voor de website.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze website of om toestemming te vragen.
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze website, wanneer u daarvoor kiest.
 • Voor industrieanalyse, benchmarken, analyse, marketing en andere zakelijke doeleinden. 
 • Om uw browsergedrag te volgen, zoals de pagina's die u in de loop van de tijd hebt bezocht, voor analyse‑ en advertentiedoeleinden.
 • Om met u over events te communiceren.
 • Om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren (we kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesses in onze services en producten of andere events verder te bespreken).

Als u ons vraagt om contact met u op te nemen over goederen en services, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken of toestaan dat bepaalde derde partijen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen over dergelijke goederen en services. U kunt de toestemming op een later tijdstip intrekken door op de link 'afmelden' te klikken in de e‑mails die we u sturen. Raadpleeg hieronder de sectie over 'Uw privacyrechten' voor meer informatie. 

Aanvullende informatie over ons privacybeleid met betrekking tot onze verzameling en gebruik van informatie van events is te vinden in de bijgevoegde privacyverklaringen op de registratiesites voor de door ons gehoste events.

Hoe we de verzamelde informatie delen

We kunnen persoonlijke informatie die u ons verstrekt openbaar maken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Aan onze dochterondernemingen en filialen (waaronder bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) die deze alleen zullen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
 • Aan onze opdrachtnemers, zakelijke partners en serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen of die namens ons services verlenen. Voor de duidelijkheid, ServiceNow deelt de gegevens van de deelnemers aan de events niet met zakelijke partners of sponsors, tenzij u op een registratieformulier voor een event heeft aangegeven dat u hiermee akkoord gaat, of een event bijwoont dat wordt gehost door ServiceNow en u onze zakelijke partners of sponsors toestaat om uw deelnemersbadge te scannen. Als u niet wilt dat uw informatie wordt gedeeld met onze zakelijke partners of sponsors, kunt u dit aangeven op de registratieformulieren van dit event en ervoor kiezen om uw badge niet te laten scannen door een partner tijdens een event. Als u ervoor kiest om uw informatie te delen met zakelijke partners of sponsors, zal uw informatie worden onderworpen aan de privacyverklaring van de respectieve zakelijke partner of sponsor.
 • Aan een potentiële koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een voorgenomen fusie, overname of enige vorm van verkoop of overdracht van sommige of al onze activa (zoals in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie), in welk geval de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deel uitmaakt van de activa die worden overgedragen aan de koper of overnemende partij.
 • Aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instanties, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij om: (i) te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie, of enige andere wettelijke verplichting; (ii) de gebruiksvoorwaarden van onze website of de voorwaarden van enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen; (iii) en om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ServiceNow of anderen te waarborgen.
 • Aan een ander persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

We verkopen, verhuren of verhandelen geen informatie die via de website is verzameld aan derden voor hun promotionele doeleinden. 

Wettelijke grondslag voor het verwerken

Als u in de Europese Economische Ruimte woont, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie over u wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, als we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u af te sluiten, of als de verwerking in ons rechtmatig belang is en niet wordt ondermijnd door uw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie over u te verzamelen.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die in de sectie 'contactinformatie' hieronder staan vermeld.

Internationale overdracht van gegevens

ServiceNow slaat alle in verband met de website of een event verzamelde informatie op en verwerkt deze in: (i) elk land waar wij faciliteiten hebben, (ii) elk land waarin wij serviceproviders aannemen; of (iii) elk land waar events worden gehouden. Een lijst met wereldwijd gevestigde kantoren van ServiceNow is  hierbeschikbaar.

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte ('EER'), beschermen we uw persoonlijke informatie wanneer deze wordt overgedragen buiten de EER door:

 • Deze te verwerken in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het een geschikt niveau van bescherming van persoonlijke informatie biedt; of
 • Anders passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen, onder meer door het gebruik van modelcontractbepalingen of een ander wettelijk overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als u meer informatie wenst over onze internationale overdracht van persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die in de sectie 'contactinformatie' hieronder staan vermeld.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

ServiceNow handhaaft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie verkregen via de website en met betrekking tot events te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking en toegang. ServiceNow personeel en serviceproviders die toegang hebben tot persoonlijke informatie die verzameld is via onze websites of van bezoekers van events zijn verplicht om dergelijke informatie vertrouwelijk en veilig te houden.

Retentie

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren als dat in ons zakelijk belang is of zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, belastingtechnische of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen rechtmatig zakelijk belang meer hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back‑uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en verdere verwerking hiervan voorkomen totdat verwijdering mogelijk is.

Uw recht op privacy

Wij bieden u bepaalde keuzes met betrekking tot de informatie die u ons verstrekt. Met name:

 • Als u uw persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, updaten, of laten deleten kunt u ons een e‑mail sturen via privacy@servicenow.com. Personen die voor een event zijn ingeschreven en die hieraan deelnemen kunnen hun gebruikersprofielen bijwerken voor events die we hosten door zich aan te melden bij de desbetreffende website of registratiepagina van de event.
 • Bepaalde rechtsgebieden, bijvoorbeeld de Europese Economische Ruimte, bieden hun inwoners specifieke privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw verzoeken om dergelijke rechten uit te oefenen verwerken, met inbegrip van uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, of een verzoek tot overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ons een e‑mail sturen via privacy@servicenow.com of de contactgegevens gebruiken die u hieronder via de rubriek 'Neem contact met ons op' kunt vinden.
 • Indien u onze e‑mail met marketingcommunicatie voor promotionele doeleinden niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link 'afmelden' of 'opzeggen' te klikken in de marketing‑e‑mails die wij u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die in de sectie 'contactinformatie' hieronder staan vermeld.
 • Als onze verwerking van uw persoonlijke informatie afhankelijk is van uw toestemming, kunt u bovendien op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt hierde contactgegevens vinden voor de gegevensbeschermingautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet‑Europese landen (inclusief de VS en Canada).

We zullen op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Let op: om aan uw verzoek te voldoen, kan het zijn dat wij u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Algemeen

Do‑not‑track
Hoewel ServiceNow haar best doet om de do‑not‑track‑verzoeken (DNT) die we van een bezoekers‑browser krijgen in te willigen, kunnen we niet garanderen dat ServiceNow altijd op dergelijke signalen zal reageren, gedeeltelijk vanwege het ontbreken van een algemene industrie‑standaard voor DNT‑technologie. We blijven de ontwikkelingen in de DNT‑technologie volgen en blijven op de hoogte van DNT‑industrienormen naarmate deze zich ontwikkelen.

Websites en applicaties van derden
Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ServiceNow. Als zodanig is deze privacyverklaring niet van toepassing op informatie die is verzameld op een site van een derde partij of op een applicatie van een derde partij die kan linken naar of toegankelijk is vanaf de website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door klanten, onze zakelijke partners en andere derde partijen of applicaties of services van derden, zelfs als deze informatie wordt verzameld via onze website of tijdens events.

Openbare forums en blogs
Houd er rekening mee dat alle informatie die u post of openbaar maakt in openbare forums openbaar wordt gemaakt en mogelijk toegankelijk is voor gebruikers en het grote publiek. We raden u aan heel voorzichtig te zijn wanneer u besluit om uw persoonlijke informatie of enige andere informatie vrij te geven in onze openbare forums. De juiste toegang tot en gebruik van de informatie op de website, met inbegrip van bijdragen aan onze openbare forums, wordt bepaald door de gebruiksvoorwaarden van onze website en bekende of vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld per e‑mail aan ons privacyteam via privacy@servicenow.com.

Kinderen
Persoonlijke informatie van iemand onder de 16 jaar wordt door ons niet bewust verzameld. Als je jonger bent dan 16 jaar, probeer dan niet om onze formulieren in te vullen of om persoonlijke informatie over jezelf aan ons te sturen. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
ServiceNow behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een passende kennisgeving online of op een andere manier (als we uw contactgegevens hebben, gebeurt dit mogelijk via e‑mail) en, indien en waar vereist door de toepasselijke wet, om uw toestemming vragen. We vragen u om de privacyverklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen die we hebben aangebracht.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'van kracht vanaf' bovenaan deze privacyverklaring te controleren.

Contactinformatie
Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze privacyverklaring en ons privacybeleid, of als u uw informatie wilt updaten, wijzigen of verwijderen, of als u andere rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@servicenow.com.

Of

ServiceNow, Inc.
Attn: Privacy
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan: marketing@servicenow.com.

Deze website wordt beheerd door ServiceNow, Inc. (de gegevensbeheerder), een bedrijf uit Delaware, gevestigd op 2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054. De gegevensbeschermingsvertegenwoordiger van ServiceNow, Inc. in de Europese Economische Ruimte is:

ServiceNow Nederland BV.
T.a.v.: Juridische afdeling
Hoekenrode 3
1102 BR Amsterdam
Nederland

E‑mail: legalnotices@servicenow.com.

Bedankt

Bedankt voor uw verzoek. Een ServiceNow vertegenwoordiger zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

form close button

Contact

Ik ontvang graag informatie over aankomende evenementen, producten en diensten van ServiceNow. Ik begrijp dat ik mij op ieder gewenst moment kan uitschrijven.

 • Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik de Privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.