Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail

Business Continuity Management

Plan, oefen en herstel doeltreffend van noodsituaties met ServiceNow® Business Continuity Management, een belangrijk onderdeel van een robuust, geïntegreerd risicobeheerprogramma.
Identify and prioritize critical business services

Analyse van de gevolgen voor het bedrijf

Identificeer en prioriteer essentiële bedrijfsservices om Recovery Time Objectives (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) te produceren.

Develop and execute plans for actual or expected events

Planontwikkeling

Bepaal de omvang van huidige of gepland events, bereid ze voor en voer ze uit. Voer een oefening van begin tot eind uit.

Conduct and analyze a range of disaster scenarios

Scenario-analyse

Voer een reeks noodscenario's uit en test de stappen die uw bedrijf kan nemen om terug te keren naar de normale situatie.

Identify recovery gaps between primary elements

Ontbrekende kennis identificeren

Ontdek hiaten tussen primaire elementen wanneer een analyse van zakelijke impact wordt uitgevoerd of wanneer een afhankelijkheid in kaart wordt gebracht met de CMDB.

Aanvullende functies van Business Continuity Management

Workflows voor plangoedkeuring
Houd plannen actueel met een aanpasbare goedkeuringsworkflow voor plannen. Het systeem volgt de frequentie waarmee een plan moeten worden geëvalueerd of goedgekeurd en stuurt meldingen naar aangewezen medewerkers wanneer ze actie moeten ondernemen.

Vereenvoudigde communicatie
Stel gezagdragers bij incidenten, personeel van noodhulpcentra en crisismanagementteams in staat om de tijd te zien, de status te volgen en met één druk op de knop personeel toe te wijzen met behulp van de mogelijkheden van mobiele apparaten en de Connect-functie.

Risicobeoordeling voor IT-beschikbaarheid
Bepaal het risico van een negatieve impact op prestaties en beschikbaarheid van IT-systemen en gegevens. Beoordeel het mogelijke onvermogen om services tijdig te herstellen door een storing in IT-hardware of -softwarecomponenten, zwakke plekken in IT-systeembeheer of andere events.

 

Functiedetails

Close Event Overlay.
Analyse van de gevolgen voor het bedrijf
Identificeer en prioriteer essentiële bedrijfsservices om Recovery Time Objectives (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) te produceren.
Crisisbeheer
Coördineer uw respons op een crisis op een effectieve en tijdige manier om schade aan de winstgevendheid, reputatie of mogelijkheid tot bedrijfsvoering van uw organisatie te vermijden of beperken.
Afhankelijkheden in kaart brengen
Visualiseer de afhankelijkheden tussen processen en assets door de relaties tussen IT-componenten en bedrijfsservices in kaart te brengen.
Levering van oefeningen
Valideer uw strategie voor bedrijfscontinuïteit, activiteiten en aannames wat betreft tijden (maximaal tolereerbare periode van onderbreking, Recovery Time Objectives), procedures en werkinstructies zoals uiteengezet in het bedrijfscontinuïteitsplan.
Ontbrekende kennis identificeren
Ontdek hiaten tussen primaire elementen wanneer een analyse van zakelijke impact wordt uitgevoerd of wanneer een afhankelijkheid in kaart wordt gebracht met de Configuration Management Database (CMDB).
Beheer van IT-noodherstel
Creëer en oefen noodherstelplannen en voer ze uit om uitvaltijd voor servers, databases, werkstations en andere assets te beperken en essentiële systemen weer online te brengen.
Goedkeuringsworkflow voor plannen
Houd plannen actueel met een aanpasbare goedkeuringsworkflow voor plannen. Het systeem volgt de frequentie waarmee een plan moeten worden geëvalueerd of goedgekeurd en stuurt meldingen naar aangewezen medewerkers wanneer ze actie moeten ondernemen.
Planontwikkeling
Bepaal de omvang van huidige of gepland events, bereid ze voor en voer ze uit. Voer een oefening van begin tot eind uit.
Planbeheer
Pas een gestructureerde aanpak toe om plannen voor bedrijfscontinuïteit, noodherstel en crisisbeheer te documenteren en handhaven.
Meetwaarden voor program management
Ontwikkel en volg belangrijke risico- en prestatie-indicatoren zoals Recovery Time Objectives (RTO) en Recovery Point Objectives (RPO).
Risicobeoordeling voor IT-beschikbaarheid
Bepaal het risico van een negatieve impact op prestaties en beschikbaarheid van IT-systemen en gegevens. Beoordeel het mogelijke onvermogen om services tijdig te herstellen door een storing in IT-hardware of -softwarecomponenten, zwakke plekken in IT-systeembeheer of andere events.
Scenario-analyse
Voer een reeks noodscenario's uit en test de stappen die uw bedrijf kan nemen om terug te keren naar de normale situatie.
Vereenvoudigde communicatie
Stel gezagdragers bij incidenten, personeel van noodhulpcentra en crisismanagementteams in staat om de tijd te zien, de status te volgen en met één klik personeel toe te wijzen met behulp van de mogelijkheden van mobiele apparaten en de functie Connect.
Wat als?-analyse
Voer belangrijke planningscenario's uit om de focus voor ontwikkeling van het bedrijfscontinuïteitsplan te bepalen.

Voordelen van Business Continuity Management

Geen verrassingen

Voer een wat als?-analyse uit zodat u bent voorbereid de best mogelijke, verwachte en ergst denkbare scenario's.

Sneller herstel

Identificeer eenvoudig belangrijke toepassingen, locaties of leveranciers die als eerste aan bod moeten komen bij een verstoring.

Neem snelle en geïnformeerde beslissingen

Werk eerst aan kritieke risico's, met geautomatiseerde berekeningen die u helpen prioriteit te bepalen.

Versnel gebruikersacceptatie

Maak het eenvoudiger om werk uit te voeren met een simpele, krachtige gebruikerservaring op een vertrouwd platform.

Uitgelichte resources

KLANTVERHAAL

Onderbreking van patiëntenzorg voorkomen

Ontdek hoe Fairview Health Services zijn processen voor IT-noodherstel heeft verbeterd en gestroomlijnd.

E-BOOK

Eén weergave van operationele veerkracht

Ontdek hoe het verbinden van uw teams op één platform uw respons op verstoring zal versterken.

WHITEPAPER

Use case-gids voor Governance, Risk and Compliance

Integreer risico- en compliance-activiteiten naadloos, verzamel bewijs, wijs taken toe en stroomlijn audits.

WHITEPAPER

Strategieën bedenken met ServiceNow BCM

Cultiveer veerkracht door de kloof te dichten tussen bedrijfscontinuïteit en noodherstel.

E-BOOK

Hoe ServiceNow zijn eigen GRC-processen heeft getransformeerd

Houd snelle groei bij terwjil u schaalbaarheid vergroot, risico verlaagt en kosten beperkt.

Get Business Continuity Management on the Now Platform

Zo krijgt u Business Continuity Management

Business Continuity Management is verkrijgbaar met ServiceNow Governance, Risk, and Compliance en draait op het Now Platform.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…

Risk Management

Maak nauwkeurige analyses van bedrijfsimpact mogelijk om relevante risico's te prioriteren en op te lossen.

Configuration Management Database (CMDB)

Houd de dependency's en relaties tussen ondersteunde IT-services bij om continuïteit te behouden.

Discovery

Krijg volledig inzicht in de footprint van al uw resources, zowel op locatie als in de cloud.

Application Portfolio Management

Stem uw app-portfolio af op uw gewenste architectuur en stimuleer rationalisatie van applicaties.

Praat met een expert

Krijg antwoorden op uw vragen en ontdek hoe ServiceNow u kan helpen om uw bedrijf te transformeren met moderne digitale workflows.