Wat is een burndown chart?

Een burndown chart is een visuele weergave van het werk van een agile team ten opzichte van een deadline, waarbij het resterende werk wordt getoond in plaats van de resterende tijd.

In het Scrum-framework (een Agile-methode) wordt het werk voltooid door kleine, functieoverschrijdende teams, en worden taken gepland en uitgevoerd in korte cycli die doorgaans niet langer zijn dan vier weken. Tijdens deze sprints of iteraties werkt het team ononderbroken samen en bepaalt het als eigen autoriteit hoeveel werk die tijdens de cyclus moet worden voltooid. De burndown chart helpt teams hun voortgang binnen de sprint te visualiseren, met behulp van een eenvoudig lijndiagram dat wordt getekend met de tijd en het resterende werk.

De burndown chart laat kort zien of de sprint verloopt zoals gepland, of dat het team bepaalde aanpassingen zal moeten doen om het vastgestelde doel te bereiken. Meer specifiek helpt het teams het volgende te bereiken:

Rapporteren van geschatte inspanningen voor taken

Het voltooien van een project of sprint binnen een deadline vereist een duidelijk inzicht in de inspanning die nodig is. Burndown charts geven duidelijk de geschatte resterende inspanning voor onvoltooide taken weer, wat teams vervolgens kunnen gebruiken in hun rapportage. Door de resterende inspanning te visualiseren en analyseren, kunnen teams gemakkelijker veranderingen aanbrengen waar nodig om hun doelstellingen te bereiken.

Visualiseren van de voortgang van werk

Een van de grootste voordelen van een burndown chart is de eenvoud; de chart is gemakkelijk te begrijpen en teams profiteren ervan om deze als een voortgangstracker te gebruiken. Door de voortgang (of het gebrek aan voortgang) van specifieke projecten te visualiseren, kunnen teams koerscorrecties aanbrengen en processen in realtime opnieuw evalueren.

Burndown charts zijn niet de enige tools voor visualisatie binnen de Scrum-methode. Burnup charts delen een vergelijkbaar coördinatenstelsel als burndown charts, maar verplaatsen de focus van wat er nog te doen is naar wat er al gedaan is.

In een burndown chart neemt de hoeveelheid werk die moet worden gedaan af, wat resulteert in een daling naar rechts.

Omgekeerd wordt in een burnup chart de hoeveelheid werk die moet worden voltooid weergegeven als een rechte lijn boven aan de grafiek, terwijl een tweede lijn wordt gebruikt om het voltooide werk aan te geven. De burnup chart begint bij nul en stijgt naar rechts naarmate teams hun taken voltooien.

Simpel gezegd laat een burndown chart zien wat er nog over is, en een burnup chart visualiseert wat er al bereikt is. Burndown charts zijn vaak de simpelere aanpak, waarbij voltooid werk en totaal werk worden gecombineerd tot één lijn die naar nul beweegt naarmate het project vordert. Burnup charts zijn iets complexer, en scheiden werk en het totale werk als twee afzonderlijke lijnen in de grafiek. Dit geeft een duidelijker en informatiever beeld van de realiteit van het project, waardoor teams specifiek kunnen identificeren waar problemen kunnen optreden.

Grafische weergave van het verschil tussen burndown charts en burnup charts

Hoewel ze relatief eenvoudig te bouwen en makkelijk te lezen zijn, bieden burndown charts toch meerdere duidelijke voordelen, zelfs in vergelijking met gedetailleerdere burnup charts.

Waarschijnlijk is het meest voor de hand liggende voordeel van de burndown chart dat deze een duidelijke momentopname biedt van de voortgang van het project. Het geeft agile teams een gemakkelijk te volgen visuele weergave van hoe de sprint verloopt, functionerend als statusrapport, en toont de belangrijkste gegevens om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op één lijn zitten.

Burndown -charts helpen ook bij planning en tracking. Ze bieden een duidelijk beeld van de voortgang van het project: de snelheid, versnelling en eventuele vertragingen die zich kunnen voordoen. Dit verbetert niet alleen de rapportage en analyse, maar helpt teams ook nauwkeurigere plannen en doelen te creëren voor toekomstige projecten.

Op dezelfde manier helpt een effectieve burndown chart teams problemen te identificeren wanneer ze zich voordoen. Wanneer het werk vastloopt, kunnen teamleden coördineren om onderliggende oorzaken op te sporen en op te lossen voordat ze significante problemen worden. Dit vermindert de risico's van projecten, waardoor de kans op het bereiken van gunstige resultaten toeneemt.

Ten slotte bevorderen burndown charts effectieve communicatie. Door het creëren van een eenvoudige grafische weergave van de voortgang van het project wordt samenwerking en communicatie makkelijker.

Eenvoud is een van de grootste voordelen van de burnout chart, maar dit gebrek aan complexiteit kan ook tot uitdagingen leiden. De burndown chart geeft aan hoeveel verhaalpunten in een bepaalde tijd zijn voltooid, maar is niet in staat om de totale omvang van het werk te meten of demonstreren.

Een burndown chart kan bijvoorbeeld wijzigingen identificeren, maar kan geen onderscheid maken tussen wijzigingen die het gevolg zijn van voltooide items en wijzigingen die het gevolg zijn van het verhogen of verlagen van het aantal verhaalpunten. In deze gevallen kan een burnup chart een effectievere aanpak zijn.

Zoals eerder gezegd, heeft de burndown chart de vorm van een eenvoudige grafiek met twee lijnen. De tijdlijn wordt weergegeven langs de onderste x-as, en de y-as is de resterende inspanning die nodig is om het project te voltooien. De twee lijnen vertegenwoordigen het volgende:

Ideaal werk

Dit moet een rechte lijn zijn die van rechts naar links afdaalt, en het beginpunt (dag één) verbindt met het eindpunt (deadline). De lijn begint aan de bovenkant van de y-as en eindigt als deze de x-as kruist op het punt van de deadline, wat aangeeft dat er geen werk meer is en geen tijd meer is om werk te doen. Dit is een ideale lijn gebaseerd op schattingen en is zelden volledig nauwkeurig. In plaats daarvan vertegenwoordigt het een vereenvoudigde projectie van de voortgang van het project.

Werkelijk resterend werk

De lijn voor werkelijk werk begint op precies dezelfde locatie als het ideale werk (dag één, alle taken moeten nog worden voltooid), maar zal waarschijnlijk omhoog of omlaag schommelen naarmate de sprint vordert. Elke dag wordt er, als de taken zijn voltooid, een nieuw punt toegevoegd aan de lijn die naar rechts gaat richting de deadline.

Naarmate de grafiek zich ontwikkelt, biedt het vergelijken van de twee lijnen inzicht in hoe goed het project vordert; als het werkelijke werk onder de ideale werklijn ligt, is er minder werk over dan voor een bepaalde dag verwacht, en kan worden gezegd dat het project voor loopt op de planning. Als de werkelijke werklijn daarentegen boven het ideale werk ligt, zijn er nog meer taken over dan verwacht, en loopt het project achter.

Hoewel deze setup de meest elementaire burndown charts vertegenwoordigt, kan deze verder worden gedetailleerd door de volgende elementen toe te voegen:

  • Prognose scope
    De mogelijkheid van scopewijziging op basis van historische gegevens
  • Resterende prognose
    Voorspelling van de burndown voor toekomstige data; geeft aan of de sprint voor de deadline kan worden voltooid, op basis van historische gegevens.

ServiceNow, een wereldleider op het gebied van IT-servicebeheer, biedt organisaties de tools en resoures om effectieve, krachtige burndown charts te maken. Met het ITBM Agile 2.0 Sprint Dashboard kunnen gebruikers de voortgang van het verhaal duidelijk visualiseren en volgen. Het dashboard bevat verschillende widgets, waaronder scope, percentage voltooid, verstreken tijd, toegewezen punten, geblokkeerd werk en ontbrekende schattingen.

Door gedetailleerde en gemakkelijk te lezen burnup- en burndown-rapporten op te nemen en de resulterende informatie te gebruiken om een cumulatief stroomdiagram te maken, biedt het Agile 2.0 Dashboard essentiële inzichten in de huidige status van het project. Dit omvat scopewijzigingen en -trends, hoeveel werk er is voltooid en hoeveel er nog moet worden gedaan, het totale aantal verhalen, het aantal verhalen dat mogelijk schattingen mist, de waarschijnlijkheid dat de sprint voor de deadline is voltooid en nog veel meer. Met deze inzichten kunnen teams beter begrijpen wat het ideale werktempo is, hoeveel werk er nog is en of hoe waarschijnlijk het is dat de scope nog voor het einde van de sprint zal worden voltooid.

Krijg het inzicht dat u nodig hebt om uw teams nauwkeurig te volgen en beheren in een Agile-omgeving, met ServiceNow.

Duik dieper in ServiceNow ITBM

Vergroot de waarde met een op elkaar afgestemde bedrijfs- en IT-strategie met onze beoordeelbare ITBM-oplossing.