Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is een fundamentele verandering in de manier waarop bedrijven werken en communiceren met klanten, waarbij digitale technologie overal wordt geïntegreerd.

Al vóór de industriële revolutie was het bedrijfsleven een drijvende kracht en katalysator voor technologische verbeteringen. Maar terwijl de vooruitgang in de automatisering op de fabrieksvloer en de snelle verspreiding van de elektrische energie de bedrijven van het begin van de 19e eeuw in staat stelden hun bereik uit te breiden tot ver voorbij de grenzen van wat voordien mogelijk was, heeft de relatief recente invoering van de digitale informatietechnologie een nieuw soort revolutie teweeggebracht. Vandaag de dag spelen digitale technologieën een essentiële rol in elke industrie en markt.

Maar meer dan dat, bedrijven ontdekken dat digitale technologie de sleutel is om wendbaar, schaalbaar en geïnformeerd te blijven in een vaak turbulent economisch en sociaal tijdperk. Maar om dat te kunnen doen, moeten opkomende technologieën worden ingezet om meer te doen dan alleen producten bouwen of verbeteren; ze moeten worden toegepast om te helpen een echte, organisatiebrede digitale transformatie mogelijk te maken.

Digitale transformatie is dan ook niets minder dan de volledige herdefiniëring van het bedrijfsleven in het informatietijdperk. Het vereist de integratie van betrouwbare digitale technologie in alle sectoren, waarbij bestaande processen fundamenteel worden veranderd of vervangen en een nieuwe bedrijfscultuur wordt gecreëerd. En misschien wel het belangrijkste: het is een nieuwe benadering van de manier waarop organisaties waarde leveren aan hun klanten.

Digitale transformatie is een herevaluatie van de manier waarop een hele organisatie werkt, van de systemen die ze gebruiken tot hun benadering van marketing, verkoop, ondersteuning, enz. Maar hoewel de technologieën zelf complex kunnen zijn, is de motivatie om ze te omarmen en implementeren in het algemeen niet complex. Moderne bedrijven passen de digitale transformatie juist toe om hun voortbestaan te garanderen.

De recente mondiale COVID-19-pandemie heeft diepgaande en wijdverbreide onrust in het hele bedrijfsleven veroorzaakt. De verstoorde aanbodketens, de vraag naar oplossingen voor thuiswerken, de druk om de time-to-market te verkorten, de behoefte en verwachtingen van klanten om snel te veranderen. Door deze dagelijkse fluctuaties werden organisaties gedwongen zich snel aan te passen of te falen. n hoewel digitale transformatie geen nieuw concept is, kreeg het in 2020 en 2021 een bijzondere betekenis om de bedrijfscontinuïteit in een onzekere wereld te waarborgen.

Omdat digitale transformatie zo omvattend is, zijn de voordelen die eraan verbonden zijn ook effectief grenzeloos. Digitale transformatie heeft de capaciteit om bijna elk aspect van het bedrijfsleven te verbeteren. Toch zijn er een paar primaire voordelen die zich van de rest onderscheiden:

Beter resourcebeheer

Een belangrijk aspect van digitale transformatie is de consolidatie van IT-tools in een enkele suite of platform. Door deze digitale middelen te centraliseren, kunnen bedrijven effectief een einde maken aan de verwarring en inefficiëntie van IT-wildgroei. Digitale transformatie integreert software, applicaties en databases, waardoor ze meer synergetisch kunnen functioneren.

Effectieve gegevensverzameling

Moderne bedrijven moeten hun processen kunnen afstemmen op de stand van de markt en de behoeften van hun doelgroepen, en dat betekent dat ze betrouwbare, relevante informatie moeten verzamelen. Digitale transformatie vernieuwt de manier waarop gegevens worden verzameld en creëert krachtige systemen om toepasbare gegevens te verzamelen en deze volledig te integreren voor bedrijfsinformatie op hoog niveau.

Nauwkeurigere inzichten

Het simpelweg verzamelen van de juiste gegevens levert geen echt voordeel op, tenzij een organisatie de capaciteit heeft om deze om te zetten in echte, bruikbare inzichten. Digitale transformatie houdt data buiten gegevenssilo's, en zorgt er in plaats daarvan voor dat verzamelde informatie op de juiste manier wordt geanalyseerd en dat er actie op wordt ondernomen, om zo te zorgen voor betere bedrijfsgroei en betere klantbelevingen.

Optimale samenwerking

Een gemeenschappelijk aandachtspunt bij digitale transformatie is het gebruik van digitale tools om de interne communicatie en samenwerking te verbeteren. Centrale toegang tot belangrijke databases en essentiële tools, allemaal beheerd en onderhouden op één enkele digitale locatie, helpt de gevaren van misplaatste resources te elimineren. Ook kunnen bedrijven een duidelijk overzicht bijhouden van alle interacties en zakelijke communicatie. Digitaal verbeterde samenwerking helpt een echte digitale cultuur tot stand te brengen.

Betere schaalbaarheid

Met digitale tools kunnen organisaties, wanneer ze effectief worden beheerd, meer doen met minder. Geautomatiseerde workflows, machine-learningsystemen, centrale toegang tot informatie – ze dragen allemaal bij aan het vermogen van een bedrijf om te groeien, niet beperkt door beperkingen in verband met beschikbaarheid. Digitale transformatie maakt eenvoudige schaalbaarheid mogelijk om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften.

Meer flexibiliteit

Wanneer markten en klantverwachtingen veranderen, blijven bedrijven vaak achter. Digitale transformatie geeft organisaties niet alleen de beschikking over verbeterde gegevensanalyse, zodat ze veranderingen beter kunnen identificeren en erop kunnen anticiperen wanneer deze plaatsvinden, maar geeft ze ook de flexibiliteit die ze nodig hebben om snel te reageren. Digitale transformatie, waarin strategieën voor voortdurende verbetering zijn geïntegreerd, geeft bedrijven de middelen om zich aan te passen aan alle veranderingen.

Hogere productiviteit

In de basis bestaat technologie om gebruikers in staat te stellen meer te doen. Digitale-transformatietechnologieën zijn niet anders; met de juiste digitale tools - zoals automatisering en machine learning - kunnen bedrijven de tijd die besteed wordt aan essentiële, maar repetitieve taken aanzienlijk verminderen. Hierdoor kunnen werknemers en managers zich concentreren op strategie en andere zaken.

Hoewel ze soms als synoniemen worden gebruikt, betekent het begrip digitale transformatie iets anders dan digitalisering en automatisering.

Digitalisering is simpelweg het proces van het omzetten van analoge informatie (zoals informatie die is opgeslagen in fysieke documenten) in digitale informatie. Daarentegen is automatisering meer gericht op bedrijfsprocessen, waarbij digitale informatie wordt gebruikt om de werkefficiëntie te verbeteren. Tot slot wordt bij digitale transformatie de automatisering tot het uiterste doorgevoerd, waarbij digitale technologieën op elk aspect van het bedrijfsleven worden toegepast en de bijbehorende voordelen tot de hele organisatie worden uitgebreid.

Voor veel bedrijven heeft het moeilijkste aspect van digitale transformatie minder te maken met technologie, en alles wat te maken heeft met het managen van de organisatie door middel van verandering. Deze fundamentele veranderingen worden intelligente systemen genoemd.

Intelligente systemen zijn essentiële aspecten van digitale transformatie, waarbij bestaande administratiesystemen worden geïntegreerd met geavanceerde, real-time gegevensanalyse. De vier belangrijkste pijlers van intelligente systemen zijn de volgende:

Werknemers meer mogelijkheden geven

Zelfs met de voortdurende vooruitgang in digitale technologie zullen de werknemers van een bedrijf altijd het meest waardevolle bedrijfsmiddel zijn. Informatiemiddelen moeten uitgebreid en toegankelijk genoeg zijn om te voldoen aan alle behoeften van de gebruikers binnen een organisatie, met inbegrip van de behoeften op het gebied van gegevensanalyse. Tegelijkertijd kunnen bedrijven dankzij digitale transformatie hun werknemers aangepaste dataformats bieden, zoals mogelijkheden voor telewerken en mobiel computergebruik. Tot slot gaat het faciliteren van werknemers nog verder, door een digitale cultuur van hoge prestaties te bevorderen.

Klanten betrekken

Werknemers kunnen het hart van een bedrijf zijn, maar klanten zijn de levensader. Digitale transformatie helpt ervoor te zorgen dat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan en dat problemen met gegevensbeheer de klantbeleving niet negatief beïnvloeden. Met de juiste innovaties en resources kunnen organisaties beter communiceren en relaties opbouwen met klanten in sociale-media-omgevingen, realtime betrokkenheid bieden op meerdere platforms en de klantbeleving personaliseren tot op individueel niveau.

Bedrijfsvoering optimaliseren

Het optimaliseren van activiteiten brengt processen, mensen en technologie samen om een organisatie van binnenuit opnieuw vorm te geven. Digitale transformatie stelt bedrijven in staat een nauwkeurig inzicht te ontwikkelen in de huidige processen op elke afdeling en in elke functie, waarbij uitgebreide datarepositories worden aangelegd die dienen als één enkel gegevensbeeld dat kan fungeren als een solide basis voor analytische werkzaamheden.

Producten transformeren

Het transformeren van producten is de laatste pijler in digitale transformatie. Nieuwe technologieën, mits goed beheerd, kunnen producten en diensten ver boven de huidige drempels innoveren. Dit leidt tot een enorme toename van de waardepropositie van een organisatie.

Gezien de reikwijdte van digitale transformatie is het misschien niet verrassend dat er verschillende hindernissen zijn die een bedrijf moet nemen om te beginnen met het herdefiniëren van hun processen. Het gaat onder meer om de volgende uitdagingen:

Gebrek aan steun van het management

Digitale-transformatie-initiatieven kunnen een knelpunt vormen voor het middenkader. Vaak zien zij digitale transformatie als een bedreiging voor hun positie en die van de mensen die onder hen werken. Als zodanig kunnen zij zich - bewust of onbewust - verzetten tegen de veranderingen. Het aanpassen van beloningsprogramma's, het aanbieden van herscholings- en bijscholingsmogelijkheden en het betrekken van het middenkader bij de planning van digitale transformatie kunnen helpen om voldoende steun te waarborgen, zodat wanneer het tijd is om digitale verbeteringen door te voeren, het management niet treuzelt.

Communicatieblokkades

Slechte communicatie tussen IT en de rest van de organisatie is een van de meest genoemde factoren bij mislukte digitale transformatie-initiatieven. Meestal komen digitale veranderingsstrategieën van de zakelijke kant van de organisatie, en niet zozeer van de IT-afdeling. Helaas betekent dit soms dat IT niet wordt betrokken bij de planning van digitale transformatie. Dit gebrek aan communicatie kan verschillende problemen veroorzaken, waaronder het verstoren van de toegang tot essentiële systemen en tools. Om dit probleem op te lossen, moeten IT-managers tijdens elke stap van de digitale transformatie samenwerken met bedrijfsleiders.

Te ambitieuze projecten

Digitale transformatie heeft de capaciteit en het mandaat om veranderingen teweeg te brengen in elk onderdeel van een organisatie, maar die veranderingen hoeven niet allemaal tegelijk plaats te vinden. Sommige bedrijven onderschatten uiteindelijk de complexiteit van hun interne processen. Proberen om een reeks complexe processen in één keer te vernieuwen kan te veel zijn om effectief aan te pakken. Overweeg in plaats daarvan één proces of deelproces tegelijk te transformeren. Dit maakt het gemakkelijker om specifieke problemen te herkennen en op te lossen wanneer ze zich voordoen en te voorkomen dat ze problemen veroorzaken op andere gebieden.

Onvoldoende voorbereiding van de werknemer

Digitale transformatie vindt niet plaats in een vacuüm; het is afhankelijk van de steun van elk niveau en elke afdeling. En als werknemers niet goed zijn voorbereid op deze veranderingen, is de kans veel groter dat de transformatie-initiatieven mislukken. Dit omvat het opleiden van werknemers in relevante technologieën, maar het gaat verder dan dat. Alle betrokkenen moeten een duidelijk beeld hebben van wat digitale transformatie is en wat het inhoudt, lang voordat er veranderingen worden doorgevoerd.

Onduidelijke doelen

Digitale transformatie is een populair onderwerp, en veel van de meest prominente bedrijven omarmen de digitale centriciteit van harte. Maar digitale transformatie is op zichzelf geen doel. Bedrijven hebben redenen, ondersteunende gegevens en doelstellingen nodig als ze de beloofde voordelen werkelijkheid willen zien worden. Met een sterke, overkoepelende visie, ondersteund door duidelijke doelen, kunnen organisaties hun digitale strategieën op één lijn brengen en alle betrokkenen motiveren volgens een gemeenschappelijk doel.

Bedrijven die digitale transformatie omarmen, deze ondersteunen met duidelijke doelen en strategieën, en ervoor zorgen dat het management en werknemers betrokken zijn bij en toegewijd zijn aan het succes ervan, hebben nog steeds de juiste instrumenten nodig om positieve veranderingen te faciliteren. Het Now Platform van ServiceNow biedt deze tools en levert ongeëvenaarde belevingen via één cloudgebaseerd systeem.

Door te werken met het Now Platform kunnen organisaties gebruikers en workflows eenvoudig en intuïtief integreren en effectief samenwerken, ongeacht de taak. Geavanceerde automatiseringstechnologieën toepassen en aangepaste ondersteunende applicaties bouwen. Doorbreek datasilo's, inclusief afdelingssilo's, en creëer één gecentraliseerde bron van waarheid van gegevens. Werken met machine-learning programma's en virtuele agents om context-bewuste aanbevelingen op te nemen. Leg bedrijfsprestaties onder een microscoop en optimaliseer bestaande activiteiten terwijl ook de nauwkeurigheid van voorspellingen wordt verbeterd. Het Now Platform maakt het allemaal mogelijk.

Transformeer uw bedrijf

Sluit u aan bij de revolutie op het gebied van digitale transformatie met IT Business Management.