Wat is SAFe (Scaled Agile Framework)?

Scaled Agile Framework® (SAFE®) is een vrij beschikbare verzameling structuren, principes en praktijken om Agile-praktijken in organisaties op te schalen.

Het SAFe-framework, oorspronkelijk de "Agile Enterprise Big Picture" genoemd, werd in 2011 geïntroduceerd. Dean Leffingwell definieerde The Big Picture als een manier om bestaande agile frameworks te benutten en toe te passen op teams, programma's en portfolio's.

Kernwaarden van SAFe zijn een reeks leidende filosofieën en principes die helpen correctiecultuur en gedrag binnen het SAFe-portfolio vast te stellen om effectief gebruik van het framework te garanderen. De kerncompetenties van SAFe zijn onder meer:

 • Essential SAFe
  de meest elementaire SAFe-frameworkconfiguratie, Essential SAFe biedt alleen de meest fundamentele noodzakelijke elementen.
 • Large Solution SAFe
  Ontworpen voor grotere enterprise organisaties die meer complexe oplossingen bouwen, omvat Large Solutions SAFe alles in Essential SAFe, maar ook extra competenties, rollen, artefacten, en evenementen.
 • Portfolio SAFe
  Gaat een stap verder dan Large Solution. Portfolio SAFE biedt lean governance, portfolio-investeringen en -strategie, en Agile portfolio-operaties.
 • Full SAFe
  Als de meest uitgebreide configuratie ondersteunt Full SAFe de grootste bedrijfsoplossingen, volledig geïntegreerd en gecombineerd met de drie voorgaande niveaus.

Bovendien bevat SAFe verschillende kernwaarden:

Afbeelding van de kernwaarden van SAFe

Uitlijning

Om effectief te zijn, vereist SAFe dat alle betrokken partijen in de gehele organisatie een duidelijk beeld hebben van waar het bedrijf naar toe gaat en welke doelen nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Als iedereen op één lijn zit, zijn de niveaus van het portfolio op elkaar afgestemd en stroomt de informatie op tijd.

Ingebouwde kwaliteit

Wendbaarheid mag nooit ten koste gaan van kwaliteit. Als zodanig moet kwaliteit een primaire focus zijn en zijn ingebouwd op alle niveaus, in plaats van toegevoegd in een later stadium. SAFe beschrijft vijf belangrijke dimensies van ingebouwde kwaliteit: flow, architectuur en ontwerpkwaliteit, codekwaliteit, systeemkwaliteit, en releasekwaliteit.

Transparency

Vertrouwen opbouwen is een cruciaal onderdeel van SAFe, waaronder het plannen van kleinere batchgroottes van werk, het bieden van realtime zichtbaarheid in achterstanden, en inspecteren en aanpassen van rituelen. Transparantie stelt organisaties in staat om problemen en mislukkingen beter aan te pakken, gebruikmakend van openheid en vertrouwen. Eerlijkheid en transparantie op alle niveaus bevordert ook de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.

Uitvoering van het programma

Het hart van SAFe is programma-uitvoering; het drijft al het andere in het framework aan. Teams en programma's zouden regelmatig kwaliteitssoftware en waarde moeten leveren. SAFe legt een belangrijke nadruk op bedrijfsresultaten, die volledig afhangen van effectieve uitvoering.

Leadership

Hoewel niet specifiek geïdentificeerd als een kernwaarde, kan effectieve lean-agile ontwikkeling niet bestaan zonder toegewijd lean-agile leiderschap. Leiders hebben het vermogen om het systeem te veranderen, terwijl ze de juiste omgevingen creëren voor het omarmen van de vier kernwaarden.

1. Bekijk het vanuit economisch perspectief

Een kortere en duurzamere doorlooptijd vereist dat personen in de besluitvormingsketen inzicht hebben in de economische gevolgen van vertragingen. De meeste verantwoordelijkheden die in de organisatie moeten worden gedeeld, omvatten inzicht in economische afwegingen, werken met slanke budgetten, en het rangschikken van opdrachten voor een maximaal rendement.

2. Pas systeemdenken toe

Mensen die het SAFe-framework gebruiken moeten systeemdenken toepassen dat de oplossing, de onderneming die het systeem bouwt, en waardestromen omvat. Oplossingen kunnen verwijzen naar producten, services, of systemen, die intern of extern zijn geleverd.

Een organisatie die wil slagen in systeemdenken zou een hoger perspectief moeten vormen op individuele onderdelen en hoe ze in de organisatie passen.

3. Ga uit van variabiliteit en behoud opties

Het ontwerpen van software kan onzeker en ingewikkeld zijn. Dit concept introduceert set-based design, dat afhankelijk is van het behouden van meerdere eisen en ontwerpopties voor een langere ontwikkelingscyclus. Het vertrouwt ook op gegevens om de focus op de uiteindelijke ontwerpoptie verderop in het proces te verkleinen.

Op sets gebaseerde ontwerpen onderbouwen beslissingen door opties en de beoogde resultaten strategisch te identificeren.

4. Bouw stapsgewijs met snelle, geïntegreerde leercycli

Dit principe heeft ook betrekking op risico en onzekerheid met behulp van mijlpalen. Het hele systeem moet in aanmerking worden genomen om de haalbaarheid van de huidige ontwerpkeuzes te beoordelen, want het is niet voldoende om alleen naar onderdelen te kijken. Het is van cruciaal belang om integratiepunten op regelmatige basis te plannen om snellere en efficiëntere leercycli mogelijk te maken.

5. Baseer mijlpalen op een objectieve evaluatie van werkende systemen

Documenten met eisen of andere oppervlakkige evaluaties vormen geen doeltreffende basis voor besluitvorming, zeker niet als ze worden vergeleken met demonstraties van reële systemen. Door stakeholders al vroeg in het proces bij de haalbaarheidsbeslissingen te betrekken, wordt vertrouwen opgebouwd en wordt systeemdenken ondersteund.

6. Visualiseer en beperk werk in uitvoering (WIP), verklein batchgroottes en beheer wachtrijlengtes

Dit principe biedt een leidraad voor het optimaliseren voor het beste resultaat. Het is ideaal om de doorvoer te maximaliseren en tegelijkertijd de levering van waarde te versnellen door de stroom stap voor stap aan te pakken. Dit betekent dat overlappend werk, de complexiteit van afzonderlijke items en de totale hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijdsperiode wordt gevraagd, moeten worden beperkt.

7. Cadans toepassen, synchroniseren met interdomein-planning

Alle mogelijke zaken kunnen in complexiteit worden teruggebracht door het creëren van cadans, die in het agile proces op natuurlijke wijze wordt toegepast door middel van iteraties. Cadans adresseert ook onzekerheid, dwingt kwaliteit af, en stimuleert samenwerking. Mensen en activiteiten worden gestimuleerd om te functioneren waar geleerde informatie helpt bij beslissingen en incrementele planning.

8. Ontsluiten van de intrinsieke motivatie van kenniswerkers

Ontketen het potentieel van teams en help leiders het perspectief van coaches aan te nemen terwijl ze hun team dienen in plaats van een command-and-control mentaliteit.

9. Decentralisering van de besluitvorming

Teams hebben de autonomie die ze nodig hebben om het werk af te krijgen met kortere wachtrijen en een meer economische aanpak door gedecentraliseerde besluitvorming. Het leiderschap zou zijn besluiten en autoriteit moeten concentreren op zaken van meer strategisch belang en de teams beslissingen moeten laten nemen over al het andere.

1. De noodzaak van verandering onderkennen en communiceren

De leiding van het bedrijf moet de zakelijke noodzaak voor een verschuiving naar SAFe identificeren en delen, of het nu gaat om veranderingen in de wetgeving, beste praktijken of gewenste doelen. Vervolgens moeten ze de belanghebbenden motiveren en ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming zijn met een visie op verandering.

2. Identificeer en train change agents

Het is noodzakelijk dat de leiding individuen in een organisatie identificeert die kunnen fungeren als change agents, en hen vervolgens helpt te trainen als gecertificeerde SAFe Program Consultants. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het trainen van andere bedrijfsleiders en stakeholders in de praktijken en processen van SAFe.

3. Krijg directieleden en managers aan boord

Leidinggevenden moeten worden opgeleid om hen in staat te stellen gedrag te modelleren rond Lean Agile-standpunten en -praktijken. Toegewijd leiderschap zal helpen de acceptatie in de hele organisatie te garanderen.

4. Creëer een Lean Agile centre of excellence

Een center of excellence helpt ervoor te zorgen dat de prestaties van het bedrijf als geheel worden geoptimaliseerd in plaats van dat agile alleen binnen specifieke domeinen wordt beoefend.

5. Waardestromen en Agile Release Trains (ART) identificeren

Waardestromen zijn de waarde die een bedrijf aan zijn klanten biedt, terwijl ART's flexibele teams zijn die oplossingen ontwikkelen om waarde te creëren. Deze combinatie van technologie, interne processen en mensen zal zorgen voor een betere klantbeleving.

6. Prioriteiten stellen en routekaart

Het is van cruciaal belang om prioriteiten te stellen aan doelen en een routekaart op te stellen om uw SAFe-transformatie te verwezenlijken. Het implementeren van deze transformatie betekent het selecteren van de initiële waardestroom, het selecteren van de eerste ART en het herhalen van het proces.

6. Prioriteiten stellen en routekaart

Het is van cruciaal belang om prioriteiten te stellen aan doelen en een routekaart op te stellen om uw SAFe-transformatie te verwezenlijken. Het implementeren van deze transformatie betekent het selecteren van de initiële waardestroom, het selecteren van de eerste ART en het herhalen van het proces.

7. Definieer parameters voor elke ART-lancering

Stel de definitie voor de ART vast, definieer deadlines, verzamel flexibele teams, train personeel en voer gereedheidsbeoordelingen uit voor uw lancering. U moet ook de voorbereiding van het backlog-programma uitvoeren.

8. Train teams en zorg ervoor dat iedereen zijn rol begrijpt

Individuen die als team werken om bedrijfssystemen te ontwikkelen zijn cruciaal voor het succes van elke ART. Iedereen moet zijn rol volledig begrijpen en de vaardigheden bezitten om zijn werk vaardig uit te voeren.

9. Voer uw ART uit

Uitvoering berust op uitblinken in backlog-verfijning, iteratie-reviews, dagelijkse standups, systeemdemo, iteratieplanning, en iteratie-retrospectives, naast Scrum-of-Scrums, ART Sync, en PO Sync.

10. Start meer ART- en waardestromen

De volgende ART's moeten zoals hierboven worden gelanceerd door trainingsteams, die elke ART de noodzakelijke tijd en inspanning geven om te slagen, en de uitvoering van de ART coachen.

11. Uitbreiden tot het portefeuilleniveau om de bedrijfstransformatie te leiden

Pas elk van de bovenstaande stappen toe op portefeuilleniveau om de algehele cultuur te bepalen, het bereiken van doelen te vergroten en de prestaties van het hele bedrijf te verbeteren.

12. De operationele effectiviteit in de hele onderneming handhaven en verbeteren

Zoek manieren om te profiteren van kansen en verbeteringen te vinden die u blijvend succes zullen geven. Bedrijfsleiders moeten werken met een continue Lean Agile-mentaliteit.

SAFe creëert continue integratie, releases op aanvraag, en continue inzet. CALMR is een benadering van DevOps in SAFe. CALMR staat voor cultuur, automatiseren, lean flow, meten, en herstel. Met andere woorden, CALMR bevordert een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid, ondersteund door CD pipeline automatisering, dynamisch afbreken van ontwikkelomgevingen die productie emuleren. Lean flow suggereert een algemene drang naar kleinere batches van softwarelevering, terwijl de flow wordt gemeten door verbetering van de levering. Dit maakt realtime monitoring en sneller herstel mogelijk.

Hier vindt u meer informatie over DevOps.

Sterke punten

SAFe helpt teams effectief en multifunctioneel samen te werken. Organisaties zijn in staat om meer transparantie te bereiken, en alle aspecten van een project zijn afgestemd op de grotere bedrijfsdoelen.

Zwakke punten

SAFe vereist een aanzienlijke hoeveelheid planning vooraf en procesdefinitie, wat sommigen ertoe brengt te betogen dat het geen puur flexibel framework is. De strategie is meer top-down dan team-based.

Andere geschaalde agile frameworks hebben in de loop der tijd voet aan de grond gekregen terwijl SAFe is geïntegreerd in grootschalige softwareontwikkelingsteams.

Scrum@Scale

Iedereen maakt deel uit van een uitwisselbaar team, en het netwerk van Scrum-teams komt samen om een ecosysteem te vormen afhankelijk van hun doelen. Het doel is om een netwerk van Scrum-teams te creëren met basisrollen en gebeurtenissen die lineair zijn en geschaald worden zonder nieuwe procesdynamiek.

Large-Scale Scrum (LeSS)

SAFe biedt vier configuraties voor teams van steeds grotere omvang met complexe oplossingen, terwijl LeSS twee configuraties biedt: Twee tot acht teams en meer dan acht teams. Het verschilt ook omdat eigenaren van producten inhoudsautoriteit en strategische invloed moeten hebben, terwijl SAFe democratischer is.

Nexus

Gericht op de ontwikkeling van software, terwijl de producten worden ondersteund die schaalbaar zijn. Nexus is een framework dat bestaat uit rollen, artefacten, technieken en gebeurtenissen die het werk van drie tot negen Scrum-teams op één product samenbrengen om een meer geïntegreerde stap tot een doel te creëren.

Disciplined Agile Delivery (DA)

DA is anders dan de andere agile frameworks in de zin dat het een toolkit is die organisaties in staat stelt de manier van werken te kiezen die voor hen het meest zinvol is. Agile governance is lichter en is geworteld in Scrum en Kanban, naast transformatieve kennis op plaatsen als HR, Finance, DevOps, governance en portfolio management.

"Spotify"

Dit model is vernoemd naar de organisatie die het heeft ontwikkeld. Het Spotify-model is mensgedreven en autonoom en kan worden toegepast in de coördinatie van flexibele teams. Sommige bedrijven hebben het als framework aangenomen, hoewel het niet zo bedoeld was. Spotify legt de nadruk op zelforganiserende, interfunctionele teams op meerdere locaties, terwijl SAFe niets bepaalt over de co-locatie van teams.

 • Fannie Mae
 • TomTom
 • SEI
 • Valpak
 • John Deere
 • Lego
 • Itel
 • Fitbit
 • Capital One
 • Phillips
 • Hewlett Packard
 • Sony
 • Air France
 • Elekta
 • NHS

SAFe wordt vaak gebruikt door ondernemingen, omdat zij de neiging hebben zich te richten op het elimineren van uitdagingen die zich voordoen bij het opschalen van agile. Het kan ook een haalbare optie zijn als u begint met de overgang naar een agile framework - het heeft een meer voorschrijvende aanpak en biedt flexibiliteit en aanpasbaarheid, terwijl het van een organisatie vereist dat ze agile volledig begrijpt.

Om concurrerend te blijven, moeten moderne bedrijven in staat zijn om zowel de kwaliteit als de snelheid van de levering van hun applicaties te verhogen. SAFe biedt een raamwerk waarmee bedrijven deze verbeteringen kunnen doorvoeren, maar het incorporeren van dit framework kan moeilijk en tijdrovend zijn. ServiceNow, de wereldleider in IT-beheer, biedt de oplossing.

Het ServiceNow Scaled Agile Framework maakt het eenvoudig om agile principes toe te passen op zelfs de meest complexe software-initiatieven van grote ondernemingen. ServiceNow Agile Development 2.0 en Scaled SAFe-toepassingen bieden effectieve oplossingen voor de uitdagingen van agile beheer. Maak essentiële taken voor het ontwikkelen en onderhouden van software mogelijk, van ideevorming tot implementatie en ondersteuning, en geniet van volledig inzicht in de gehele softwarewaardestroom. ServiceNow SAFe verbindt strategie en uitvoering om innovatie te versnellen, beheert uw agile portfolio om klantwaarde te leveren, en optimaliseert het werk voor teams om sneller producten en services te leveren.

Continue waardestroom in uw volledige organisatie

Pas agile principes en lean governance toe met ondersteuning voor Essential SAFe® en Portfolio SAFe.

Beter samenwerken en plannen

Plan en bewaak voortdurend de activiteiten van het hele bedrijf, terwijl u samenwerkt met anderen.

Sneller ontwikkeling

Sneller leveren en ontwikkelen met ondersteuning voor zowel complexe als kleinere systemen.

ServiceNow ondersteunt de agile behoeften van uw organisatie. Ervaar ServiceNow SAFe en transformeer de manier waarop u softwareproducten levert.

Duik dieper in ServiceNow ITBM

Vergroot de waarde met een op elkaar afgestemde bedrijfs- en IT-strategie met onze beoordeelbare ITBM-oplossing.

Contact
Demo