Wat is een tijdelijke werknemer?

Tijdelijke werknemers zijn deskundigen die op projectbasis worden ingehuurd. Voorbeelden hiervan zijn aannemers, freelancers en consultants.

Voor het runnen van een bedrijf zijn aanzienlijke investeringen nodig, waarbij onder andere arbeidskosten erbovenuit steken. Om concurrerend te blijven zoeken veel organisaties naar manieren om de efficiëntie van het personeel te verbeteren en de uitgaven te verlagen. Tijdelijke werknemers, zoals consultants, freelancers, onafhankelijke aannemers en andere professionals die op projectbasis worden ingeschakeld, kunnen het antwoord zijn.

Tijdelijke werknemers, zoals mensen die via een uitzendbureau worden geworven, zijn over het algemeen hoogopgeleide experts die in hun specifieke vakgebieden opereren. Deze tijdelijke werknemers worden ingehuurd voor specifieke projecten en er wordt niet van ze verwacht dat ze algemene taken vervullen.

Hoewel ze in dienst werken van uw bedrijf, zijn tijdelijke werknemers technisch gezien niet uw werknemers. We kunnen ze op de drie manieren onderscheiden:

Tijdelijke werknemers worden voor een bepaald project of bepaalde periode ingehuurd

Parttime en fulltime werknemers worden meestal voor onbepaalde tijd aangenomen. Ze krijgen contracten waarin geen specifieke einddatum is vermeld. Tijdelijke werknemers zijn individuen die op aanvraag worden ingehuurd voor een beperkte periode of tot de voltooiing van een bepaald project. Een bedrijf heeft geen verplichting om de persoon na het einde van het project of contract in dienst te houden.

Tijdelijke werknemers krijgen geen secundaire arbeidsvoorwaarden

Werknemers van een organisatie komen in aanmerking voor secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf. Voor tijdelijke werknemers is dat niet het geval. Ze kunnen nog steeds bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, maar niet via het bedrijf waarmee ze werken. Als een tijdelijke werknemer wordt aangenomen via een extern bureau, biedt het uitzendbureau waarschijnlijk de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tijdelijke werknemers staan niet op de loonlijst

Tijdelijke werknemers vallen meestal in een van de twee categorieën: onafhankelijke aannemers die hun werk factureren of werknemers die via een extern bureau werken. In beide gevallen is uw bedrijf niet verantwoordelijk voor het inhouden of betalen van loonheffingen, inclusief zorg- of sociale premies.

De voordelen van het aannemen van tijdelijke werknemers zijn meestal vooral financieel. Een bedrijf hoeft geen belastingen af te dragen voor de werknemer, het hoeft geen ziektedagen, betaald verlof of zorgpakket te bieden en het hoeft geen overuren te betalen. Dit bespaart kosten bij het in dienst nemen van een werknemer en administratieve kosten bij salarisadministratie en HR.

Een tijdelijke werknemer kan ook meer flexibiliteit bieden. Als de werknemers van een organisatie een plotselinge instroom van werk niet aankunnen, kan een tijdelijke werknemer helpen om het extra werk uit te voeren en tijdelijk bij te springen. Zodra het werk afneemt of de tijdelijke hulp niet meer nodig is, gaan het bedrijf en de tijdelijke werknemer gewoon weer uit elkaar. Als u vaste werknemers in dienst neemt en vervolgens weer moet ontslaan of salarissen van overbodige werknemers moet doorbetalen, kost dit een hoop geld. Met een tijdelijke werknemer voorkomt u dat. Een groot voordeel van het werken met tijdelijke werknemers is dat u gemakkelijk kunt schalen, zonder het risico dat u te veel mensen in dienst heeft nadat de vraag is afgenomen.

Tot slot hebben tijdelijke werknemers vaardigheden en expertise die binnen uw eigen organisatie misschien niet aanwezig zijn, vooral als er een uniek project moet worden voltooid. Tijdelijke werknemers kunnen worden aangenomen op basis van deze speciale vaardigheden, die van essentieel belang kunnen zijn voor een huidig of aanstaand project, maar niet essentieel voor uw andere activiteiten.

Het inhuren van tijdelijke werknemers heeft verschillende voordelen, maar er zijn ook uitdagingen waar u zich bewust van moet zijn. Een van de nadelen is bijvoorbeeld dat managers vaak minder directe controle hebben over tijdelijke werknemers. Tijdelijke werknemers bepalen vaak hun eigen uren en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen projecten. Elke specifieke vraag naar beschikbaarheid of naleving van processen moet duidelijk worden geschetst bij het aannemen van personeel, anders hebben tijdelijke werknemers de vrijheid om de verplichtingen op hun eigen manier na te komen. Voor sommige managers kan dit gebrek aan directe controle een probleem zijn.

Tijdelijke werknemers kunnen ook problemen creëren op het gebied van loyaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Over het algemeen zijn tijdelijke werknemers toegewijd aan hun projecten, niet aan het bedrijf zelf. En omdat ze misschien voor meer dan één bedrijf tegelijk werken, zullen ze waarschijnlijk niet meer doen dan wat in hun contract staat om het succes van uw bedrijf te garanderen.

Er zijn ook belastingrisico's bij het in dienst nemen van tijdelijke werknemers. Belastingdocumenten kunnen complex en verwarrend zijn. Als een werkgever per ongeluk iemand in dienst neemt als aannemer in plaats van als werknemer, kan dit leiden tot hoge boetes. Daarnaast moeten dan ook de gemiste loonheffingen worden betaald. Wanneer u met tijdelijke werknemers werkt, moet u er rekening mee houden dat u de belastingsituatie moet aanpassen als uw professionele relatie verandert en de werknemer vast in dienst komt.

Er zijn drie primaire categorieën van tijdelijke werknemers: consultants, tijdelijke arbeidskrachten en onafhankelijke aannemers.

Consultants

Een consultant is een expert in een bepaald vakgebied en adviseert bedrijven over hieraan gerelateerde zaken. Ze werken meestal in zeer gespecialiseerde of complexe branches of gebieden, zoals marketing, bedrijfsstrategie of zelfs intellectueel eigendom. Net als alle tijdelijke werknemers zijn ze niet-werknemers. Maar in tegenstelling tot veel tijdelijke werknemers hebben ze een hoge mate van onafhankelijkheid en voeren ze gewoonlijk niet het werk uit dat voortvloeit uit hun advies of strategische ondersteuning.

Tijdelijke arbeidskrachten

Tijdelijke arbeidskrachten zijn meestal afkomstig van externe bureaus, maar ze werken wel op de locatie van hun werktoewijzing. De tewerkstelling kan uren tot maanden duren, afhankelijk van de personeelsbehoeften van het bedrijf. Organisaties die moeten opschalen voor seizoensgebonden vraag of speciale vaardigheden voor een kortetermijnproject nodig hebben, kunnen tijdelijke arbeidskrachten gebruiken om deze gaten op te vullen zonder ze volledig in dienst te nemen.

Onafhankelijke aannemers

Deze categorie bevat consultants, freelancers en andere arbeidskrachten die niet in dienst zijn of vertegenwoordigd worden door een consultancybureau of uitzendbureau. Het zijn zelfstandigen die hun services aanbieden aan het publiek of organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor alle arbeidstaken en komen niet in aanmerking voor secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf.

Ongeacht het type tijdelijke werknemer dat u in dienst neemt, is het belangrijk om solide processen voor de onboarding en offboarding van personeel op te bouwen om de overgang te vergemakkelijken. Onboarding en offboarding op ondernemingsniveau kunnen complex zijn, wat het cruciaal maakt om te beginnen met een duidelijke visie op uw doelstellingen, belanghebbenden en reikwijdte. Met een gefaseerde aanpak bereikt u deze doelen sneller, wat u helpt inzichten te ontwikkelen terwijl u schaalt.

  • Onderzoek en planning
  • Werving
  • Selectie
  • Onboarding
  • Development
  • Vertrek
Afbeelding die de levenscyclus van tijdelijke werknemers laat zien.

ServiceNow Enterprise Onboarding and Transitions-oplossingen zijn gebouwd op het Now Platform en zijn ontworpen om de werknemersproductiviteit te verhogen, de flexibiliteit van het personeel te verbeteren, de werknemerstrajecten te ondersteunen en de algehele werknemersbeleving te verbeteren. Door te werken met tijdelijk personeel kunnen bedrijven de onboarding- en offboardingprocessen op schaal automatiseren. Ze kunnen zo effectieve begeleiding bieden en tijdelijke werknemers snel wegwijs maken, ongeacht het aantal contractanten dat erbij betrokken is.

Met mobiele mogelijkheden, end-to-end zichtbaarheid, stapsgewijze begeleiding, workflowautomatisering en diepgaande analyses beschikt u over alle middelen die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat u tijdelijke werknemers gelukkig, productief en effectief zijn zolang uw professionele relatie duurt.

Duik dieper in ServiceNow HR Service Delivery

Lees meer over wat ServiceNow voor uw organisatie kan doen.

Contact
Demo