Wat is de werknemersparticipatie?

Werknemersparticipatie is de bereidheid van werknemers om hun suggesties, meningen, zorgen en ideeën kenbaar te maken om het bedrijf te verbeteren.

Luisteren naar klanten is al lang een essentieel aspect van zakendoen, omdat het organisaties het voordeel geeft van feedback die direct afkomstig is van hun doelgroep. Maar klanten zijn niet de enige mensen die uw bedrijf laten functioneren. Uw werknemers zijn net zo belangrijk voor uw succes. Maar luistert u naar hen met dezelfde aandacht die u uw klanten geeft?

Werknemersparticipatie is een benadering om feedback van werknemers niet alleen toe te staan, maar ook aan te moedigen en ernaar te handelen. Werknemers die weten dat hun mening ertoe doet, raken meer betrokken en geëngageerd. Ze nemen een actievere rol aan. In plaats van simpelweg in te klokken, hun werk te doen en naar huis te gaan, raken ze betrokken bij de algehele groei van het bedrijf. En wanneer dit gebeurt, verbeteren het vertrouwen, de onderlinge afstemming en de transparantie op alle niveaus.

Door een authentieke dialoog op te bouwen waarin werknemers vrij kunnen spreken en weten dat hun stem wordt gehoord, kan uw bedrijf profiteren van hun ervaring en inzicht. In combinatie met feedback van klanten geeft de stem van de werknemer u het volledige beeld van waar uw bedrijf zich bevindt, waar het zou moeten zijn en wat het kan doen om daar te komen.

In de meeste organisaties is de macht in de relatie werknemer-manager in het voordeel van het management. Als zodanig voelen veel werknemers zich geïntimideerd; in plaats van open en eerlijk te zijn met feedback, zwijgen ze. Sommige werknemers hebben er gewoon geen vertrouwen in dat de leiding naar hun input zal handelen, dus waarom zouden ze de moeite nemen om die te geven?

Effectieve werknemersparticipatie bouwt vertrouwen op en toont aan dat meningen van werknemers worden gewaardeerd. Daartoe is het gebaseerd op vier belangrijke aspecten:

Actief luisteren

Luister niet alleen naar uw werknemers; luister actief. Actief luisteren betekent dat u de betekenis van wat er gezegd wordt volledig in u opneemt, terwijl u probeert onduidelijkheden te verduidelijken. Het betekent dat u deelneemt aan een discussie zonder oordeel en dat u in staat bent om de essentiële punten van het gesprek samen te vatten en te delen. En hoewel het niet noodzakelijk betekent dat u het eens bent met alles wat er gezegd wordt, vereist het wel dat de luisteraar empathie en respect toont.

Waardevolle feedback

Communicatie is tweerichtingsverkeer, en werknemers die eerlijke, constructieve feedback krijgen, zullen uw openhartigheid eerder herkennen en net zo reageren. En terwijl het onderkennen van korte-termijn prestaties altijd welkom is, moet echt waardevolle feedback ondersteunend zijn, toekomstgericht, en ontworpen om werknemers te helpen verbeteren en groeien in hun carrière. Als zodanig moet de feedback zich richten op hoe te verbeteren en welke veranderingen moeten worden doorgevoerd, in plaats van op specifieke fouten of tekortkomingen. Als er problemen worden vastgesteld of corrigerende maatregelen moeten worden genomen, moeten beide partijen zich ertoe verbinden samen te werken om de beste oplossing te vinden.

Volledige transparantie

Als werknemers niet op de hoogte zijn van relevante beslissingen, discussies of de algemene richting van het bedrijf, gaan ze zich geïsoleerd en ongemotiveerd voelen. Het verbeteren van de transparantie geeft werknemers een duidelijk, ondubbelzinnig gevoel van waar ze staan. Het laat hen zien welke impact hun bijdrage heeft op het bedrijf als geheel en inspireert hen om hun eigen inzichten te geven. Tegelijkertijd geldt volledige transparantie niet noodzakelijkerwijs voor de werknemers zelf; sommige werknemers geven er misschien de voorkeur aan hun feedback anoniem te geven.

Participatie stimuleren

Als je er goed mee omgaat, wekt werknemersparticipatie vertrouwen en worden werknemers aangemoedigd om mee te doen door de waarde van hun inbreng aan te tonen. Het kan echter enige tijd duren voordat dit vertrouwen is ontwikkeld. Beloningen en stimulansen kunnen helpen om de bal aan het rollen te brengen. Door waardering te tonen, laat het management zien dat de feedback van werknemers echt waardevol is, en moedigt het aarzelende werknemers aan om mee te doen.

Wanneer werknemers worden gehoord en hun inzichten worden toegepast, zien organisaties aanzienlijke voordelen. Dit zijn enkele voordelen van het bevorderen van werknemersparticipatie:

Verbeterde probleemoplossing

Uw werknemers zijn de voet aan de grond van uw organisatie; niemand heeft waarschijnlijk een duidelijker idee van wat werkt, wat niet werkt en wat kan worden verbeterd. Werknemersparticipatie biedt de tools en processen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze inzichten de juiste oren bereiken.

Naast het identificeren van potentiële problemen zorgt werknemersparticipatie ook voor betere communicatie en transparantie, waarbij het personeel rechtstreeks in contact wordt gebracht met de besluitvormers. Dit elimineert de 'tussenpersoon' en zorgt ervoor dat degenen die het vermogen en de autoriteit hebben om problemen op te lossen, ook degenen zijn bij wie de problemen worden neergelegd. Dit betekent een snellere en efficiëntere oplossing van problemen.

Voordelen van werknemersparticipatie | ServiceNow

Verbeterd perspectief

Organisaties raken maar al te vaak verstrikt in van structuur- en autoriteitsvraagstukken. Natuurlijk hebben bedrijven een duidelijke leiderschapsstructuur nodig, maar als een werknemer ervaring heeft met of inzicht heeft in een specifiek probleem, dan is het niet meer dan logisch dat hij of zij bij de discussie wordt betrokken. In wezen stelt een effectieve inspraak van werknemers bedrijven in staat een breder, meeromvattend perspectief te ontwikkelen.

Een verbeterd perspectief maakt het voor u mogelijk om sneller en effectiever te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Hiermee kunt u essentiële processen op werknemerniveau stroomlijnen en de gevolgen van uw beslissingen op alle niveaus en afdelingen in overweging nemen.

Toename van de flexibiliteit

Door het organisatorische perspectief te verbreden, geeft u uw bedrijf de flexibiliteit die het nodig heeft om zich sneller aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Met een real-life, realtime inzicht in hoe eerstelijns activiteiten worden beheerd, kunt u gemakkelijker pivoteren om nieuwe problemen aan te pakken en te profiteren van opkomende trends.

Zonder de juiste oplossingen voor werknemersparticipatie kan het weken of langer duren voordat inzichten en rapporten aankomen bij de juiste besluitvormers. Dit kan uw bedrijf kostbare tijd kosten en het vermogen om flexibel te reageren vertragen.

Betere prestaties van werknemers

Als werknemers weten dat hun stem wordt gehoord, worden ze meer toegewijd en productief. Ze nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor het succes van het bedrijf. Ze voelen zich in staat gesteld om hun beste werk te doen, en actief te zoeken naar mogelijkheden om zichzelf, hun processen en die om hen heen te verbeteren.

Werknemersparticipatie creëert betrokken, loyale werknemers. Door aan te tonen dat u hun input waardeert, laat u ook zien dat u hen waardeert. En als werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, verbeteren hun prestaties natuurlijk.

Betere public relations

Geen enkel bedrijf is perfect; er zullen altijd problemen en inefficiënties zijn die moeten worden opgelost. Helaas zijn het vaak de werknemers in de frontlinie die met deze problemen te maken krijgen, wat tot frustratie kan leiden. Zonder effectieve kanalen voor werknemersparticipatie kunnen werknemers ervoor kiezen hun frustraties te uiten of oplossingen te zoeken op online forums, webpagina's met bedrijfsvermeldingen of andere openbare plaatsen. Dit kan de reputatie van uw bedrijf schaden en bijdragen aan een giftige cultuur, omdat werknemers hun frustraties en zorgen onderling en met de buitenwereld delen.

Werknemersparticipatie geeft deze gefrustreerde werknemers een betrouwbare set processen om problemen te identificeren en op te lossen wanneer ze zich voordoen. Met open communicatie en volledige transparantie kunnen werknemers, afdelingen en het management gemakkelijk samen tot aanvaardbare oplossingen komen.

Minder personeelsverloop

Werknemers die zich niet gehoord voelen, voelen zelden enig gevoel van loyaliteit richting hun werkgevers. Ze bieden een dienst, de werkgever betaalt ze voor hun werk, en dat is ongeveer wat de relatie behelst. En als er iets beters langs komt (of als de werknemer gewoon iets anders wil), is er weinig dat hen ervan weerhoudt om de biezen te pakken.

Het vinden en opleiden van vervangers voor werknemers is tijdrovend en duur. Als werknemers zich echter gewaardeerd en betrokken voelen, is de kans veel groter dat ze blijven. Werknemersparticipatie creëert loyaliteit, zodat uw personeel, zelfs wanneer zich andere kansen aandienen, eerder geneigd zal zijn bij uw bedrijf te blijven.

Groter concurrentievoordeel

Verbetering van de flexibiliteit, productiviteit, reactievermogen en betrokkenheid zijn allemaal belangrijke indicatoren voor het succes van een bedrijf. Dit maakt werknemersparticipatie een zeer aantrekkelijk concept voor bedrijven in alle sectoren. Met andere woorden, zelfs als u ervoor kiest om niet te investeren in een verbeterde werknemersparticipatie, zullen uw concurrenten dat waarschijnlijk wel doen.

Werknemersparticipatie biedt zelfs in de meest concurrerende markten een concurrentievoordeel. Organisaties die het een integraal onderdeel van hun interne processen maken, zullen een duidelijke voorsprong zien op degenen die dat niet doen.

Er zijn veel manieren om werknemersparticipatie te verkrijgen, en sommige zullen uiteraard effectiever zijn dan andere in specifieke sectoren of met specifieke werknemers. Houd rekening met het volgende om open communicatie met werknemers te bevorderen en te faciliteren:

  • Maak gebruik van regelmatige, doorlopende enquêtes; geef werknemers de mogelijkheid anoniem te antwoorden als ze dat willen.
  • Crowdsource de besluitvorming en betrek iedereen in de discussie op wie de beslissing invloed zou kunnen hebben.
  • Laat het management evaluatiesessies houden voor werknemersenquêtes en andere vormen van feedback. Bespreek de belangrijkste verbeterpunten en werk samen om actieplannen op te bouwen om relevante kwesties aan te pakken.
  • Implementeer een open-deur-beleid en moedig werknemers aan om naar u en ander managementpersoneel te komen met eventuele zorgen of ideeën.
  • Geef follow-up aan suggesties of zorgen van werknemers. Spreek met werknemers om hen te laten weten dat u hun feedback hebt ontvangen, waarom de feedback is aanvaard of verworpen, en welke actie u vervolgens gaat ondernemen.
  • Creëer een open forum met topmanagers waar werknemers worden aangemoedigd om hun gedachten uit te spreken en ideeën te delen.
  • Beloon werknemers met prikkels om hen aan te moedigen hun feedback te delen.
  • Investeer in een tool voor Employee Journey Management om feedback te verzamelen en het sentiment onder werknemers te meten.

Het wordt steeds duidelijker dat werknemersparticipatie belangrijk is. Maar zonder de juiste tools, resources en ondersteuning kan die stem gemakkelijk verloren gaan in achtergrondruis. ServiceNow, marktleider op het gebied van IT-management, helpt uw personeel om gehoord te worden, met Employee Service Delivery.

Employee Service Delivery is gebouwd op het bekroonde Now Platform en is ontworpen om werknemers van verschillende afdelingen samen te brengen, zoals facilitaire, financiële, HR-, IT- en juridische afdelingen, en hen een intuïtieve, consumentgerichte werknemersservicebeleving te bieden. Werknemers kunnen gemakkelijk feedback delen, self-service-opties toepassen en met virtual agents werken om gemeenschappelijke problemen aan te pakken. En dan kunnen ze nog verder gaan, met productiviteitsverhogende procesautomatisering en intelligente workflows.

Van de mond van uw werknemers tot uw oor, ServiceNow versterkt de participatie van uw werknemers en helpt u uw bedrijf verder te brengen.

Ontdek Employee Workflows

Creëer verbonden, inspirerende werknemersbelevingen. Motiveer uw personeel en maak het voor werknemers eenvoudig om te krijgen wat ze nodig hebben, wanneer ze dat nodig hebben.

Contact
Demo