Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail
Innovation Management

Werknemers kunnen een fantastische bron van innovatieve ideeën zijn. Met Innovation Management kunt u ideeën vastleggen, erover stemmen, ze beoordelen en volgen, allemaal op een enkele plek.

Vind het volgende geweldige idee.

De voordelen van Innovation Management

Leg nieuwe ideeën vast

Verzamel ideeën van overal uit de organisatie op een plek.

Inspireer tot innovatie

Moedig werknemers aan om innovatieve en sterke ideeën te delen en verhoog de werknemersbetrokkenheid.

Houd gebruikers op de hoogte

Breng de inbrengers, beoordelaars en abonnees op de hoogte van statuswijzigingen bij ideeën.

Hoogtepunten van de app

Allow users to upvote or downvote ideas

Stemmen

Onderzoek wat men ervan vindt door gebruikers te laten stemmen op ideeën.

Enable comments on ideas to encourage collaboration

Samenwerking

Laat gebruikers samenwerken aan ideeën via interactieve opmerkingsborden.

Convert ideas to tasks such as demand, project, or epic

Taak aanmaken

Zet goedgekeurde ideeën om in taken en neem actie.

Display related ideas to reduce repetition

Verdubbeling tegengaan

Dring verdubbeling terug door gelijksoortige ideeën te suggereren wanneer gebruikers tekst intypen.

Wat u krijgt bij Innovation Management

Indienen van ideeën

Verzamel ideeën bij alle gebruikers overal in de organisatie.

Beheer van ideeën

Bekijk, beoordeel en voer ideeën uit op een enkele locatie.

Stemmen

Laat gebruikers ideeën in- of wegstemmen en sorteer de ideeën op aantal stemmen.

Samenwerking

Laat gebruikers opmerkingen maken over ideeën en voortdurend samenwerken met andere gebruikers.

Verdubbeling tegengaan

Suggereer gelijksoortige populaire ideeën wanneer een gebruiker tekst intypt, om verdubbeling tegen te gaan.

Taak aanmaken

Maak taken voor verderop in het proces aan, op basis van goedgekeurde ideeën.

Hoe krijgt u Innovation Management

Innovation Management is verkrijgbaar als onderdeel van IT Business Management. Betrek uw werknemers bij het bedrijf en moedig innovatie aan. Zo bereikt u snel en soepel bedrijfsresultaten.