Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Wat is bedrijfscontinuïteit?

Bedrijfscontinuïteit is de planning en voorbereiding die van tevoren wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat een organisatie de mogelijkheid heeft om haar kritieke bedrijfsfuncties te gebruiken in noodgevallen.

Waarom is bedrijfscontinuïteit belangrijk?

Bedrijfscontinuïteit is belangrijk omdat IT-verstoringen en natuurrampen gebeurtenissen zijn waar organisaties over de hele wereld zich op moeten voorbereiden en snel van moeten kunnen herstellen. Bedrijfscontinuïteitsprogramma's zijn essentieel voor elke onderneming om tijdige, georganiseerde reacties op verstorende gebeurtenissen mogelijk te maken.

Uitval van bedrijfsservice kan leiden tot verlies van zaken, teleurstelling van klanten en frustratie van werknemers, evenals maatregelen met betrekking tot regelgeving, waaronder kostbare boetes. Door veerkracht op te bouwen met behulp van bedrijfscontinuïteitsplanning kunnen IT- en bedrijfsoperationele teams deze soorten risico's voor hun bedrijf aanpakken.

Wat is bedrijfscontinuïteitsplanning?

Bedrijfscontinuïteitsplanning is het proces van het ontwikkelen van systemen en plannen voor het in bedrijf houden van essentiële functies tijdens en na een ramp of een grote verstorende gebeurtenis. Bedrijfscontinuïteitsplannen zijn doorgaans gericht op preventie en noodherstel.

Wat doen bedrijfscontinuïteitsplanners?

Bedrijfscontinuïteitsplanners (ook wel crisisbeheerplanners genoemd) ontwerpen en maken plannen die bestaan uit processen en procedures voor risicobeheer. Het doel voor planners is proactief te zijn en onderbrekingen van bedrijfskritische services te voorkomen.

In het geval dat bepaalde activiteiten worden beïnvloed, helpt het bedrijfscontinuïteitsplan medewerkers bij het zo snel mogelijk opnieuw tot stand brengen van volledige functionaliteit voor de organisatie.

Wat houdt bedrijfscontinuïteitsplanning in?

Bedrijfscontinuïteitsplanning, ook wel crisisbeheerplanning genoemd, is een ondernemingsbreed initiatief dat wordt geleid door het IT-team. Elke belangrijke afdeling moet een vertegenwoordiging hebben in de inspanningen voor de bedrijfscontinuïteitsplanning.

De doelstellingen voor bedrijfscontinuïteitsplanning zijn:

 • Ervoor zorgen dat essentiële toepassingen die werknemers nodig hebben altijd werken
 • Zorgen voor een geschikt plan voor noodherstel, ongeacht wat er gebeurt
 • Analyse van de gevolgen voor het bedrijf toepassen
 • Voldoen aan de verwachtingen van de organisatie voor het snel weer normaal functioneren na een gebeurtenis
 • Voorkomen van schade aan de reputatie van de organisatie wanneer gebeurtenissen essentiële activiteiten offline kunnen halen


Om de bedrijfscontinuïteitsplanning te kunnen uitvoeren, maken veel bedrijven gebruik van ServiceNow® Business Continuity Management (BCM).

Wat is crisisbeheerplanning?

Crisisbeheerplanning is een andere algemene term voor bedrijfscontinuïteitsplanning.

Hoe helpt ServiceNow klanten om veerkrachtiger te zijn en verstoringen van het bedrijf te voorkomen?

ServiceNow helpt klanten veerkrachtiger te worden en essentiële bedrijfsworkflows te beschermen door de planning en het beheer van noodherstel te automatiseren met een cloudgebaseerde oplossing.

Onze klanten gebruiken ServiceNow Business Continuity Management en profiteren van de kracht van het Now Platform® om:

 • Analyse van de gevolgen voor het bedrijf uit te voeren
 • Hiaten tussen IT-mogelijkheden en bedrijfsbehoeften die de blootstelling vergroten te identificeren
 • Serviceonderbrekingen te beheren
 • Wat-als-scenario's te oefenen

Heeft ServiceNow een eigen bedrijfscontinuïteitsplan?


Bij ServiceNow gebruiken we geïntegreerde risicobeheertechnologie als kernonderdeel van ons eigen Business Continuity Management-plan (BCM). BCM is gebouwd op het Now Platform. Ons Business Continuity Management-plan omvat Risk Management, Audit Management, Vendor Risk Management en Corporate Compliance and Oversight. Hiermee kunnen organisaties een geïntegreerde aanpak kiezen voor het beheer van risico's.

ServiceNow Business Continuity Management helpt organisaties risico's effectiever te beheren door IT-gerelateerde, operationele en overige soorten risico- en nalevingsactiviteiten op één platform te verbinden. Het resultaat van het delen van gegevens en een beter inzicht helpt besluitvorming en prestaties te verbeteren op het hoogste niveau van de organisatie. Vaak kan hiermee ook de verdubbeling van hulpmiddelen en inspanningen worden verminderd.

Plan onderbrekingen

ServiceNow BCM helpt klanten veerkrachtiger te worden en essentiële bedrijfsworkflows te beschermen door de planning van noodherstel te automatiseren.

// Commenting on 02/23/2020 // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch // Commenting on 02/23/2020 // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch

Hartelijk dank

Bedankt voor uw verzoek. Een ServiceNow vertegenwoordiger zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

form close button

Neem contact met ons op

Ik ontvang graag informatie over aankomende evenementen, producten en diensten van ServiceNow. Ik begrijp dat ik mij op ieder gewenst moment kan uitschrijven.

 • "Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik akkoord ga met de Privacyverklaring .