Wat is een cloudserviceprovider?

Cloudserviceproviders (CSP) leveren cloudgebaseerde netwerk-, applicatie-, platform- of opslagservices aan bedrijven—meestal in een pay-as-you-go-model.

CSP-services omvatten in wezen elke service die zich in de cloud bevindt en die extern wordt benaderd door betalende klanten. Doorgaans vallen deze services in een van de drie categorieën: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

Infrastructuur

In een IaaS-oplossing biedt de CSP toegang tot noodzakelijke servers, netwerken, virtualisatie, besturingssystemen, gegevensopslag, en gegevensbeheer. Wanneer klanten betalen voor toegang tot cloudgebaseerde infrastructuur, genieten ze van een grotere flexibiliteit en uitgebreidere cloudoplossingen. De klanten zijn echter verantwoordelijk voor het beheer van toepassingen, gegevens, runtime en middleware, en voor het zorgen voor noodzakelijke updates en het reageren op onverwachte softwareproblemen.

IaaS is in wezen een selfservicemodel; gebruikers kunnen de kosten van de aanschaf en het onderhoud van hardware uitstellen, terwijl ze hun eigen software ter beschikking stellen en die erop laten draaien.

SaaS versus PaaS versus IaaS

Platform

Terwijl IaaS vereist dat gebruikers hun eigen applicaties leveren, biedt PaaS de tools die bedrijven kunnen gebruiken om applicaties te creëren en in te zetten, waardoor het ontwikkelen, testen en inzetten van applicaties een eenvoudig, kosteneffectief proces wordt. PaaS kan besturingssystemen, middleware en runtime-omgevingen omvatten. De apps die worden ontwikkeld met behulp van IaaS-oplossingen erven over het algemeen ook waardevolle cloudkenmerken, zoals beschikbaarheid, schaalbaarheid en multi-tenancy. PaaS zorgt ook voor essentiële hardware en andere infrastructuurgerelateerde assets en beheert de schaalbaarheid die nodig is om cloudresources aan te passen aan de veranderende behoeften van een bedrijf.

Met PaaS kunnen gebruikers beter inspelen op hun behoefte aan aangepaste toepassingen, waardoor de behoefte aan expertise op het gebied van codering wordt verminderd en belangrijke processen worden geautomatiseerd.

Software

SaaS vertegenwoordigt de grootste en snelst groeiende cloudmarkt en is een stap hoger dan PaaS op het gebied van complete service. SaaS beheert vrijwel elke verantwoordelijkheid die met cloud computing samenhangt. SaaS-cloudserviceproviders zorgen voor de hardware, besturingssystemen, virtualisatie, schaalbaarheid en functies, en leveren kant-en-klare softwaretoepassingen die zijn ontworpen om specifieke bedrijfsfuncties te vervullen. Sommige SaaS-oplossingen vereisen specifieke plug-ins, maarde meeste rechtstreeks toegankelijk via elke standaard webbrowser.

SaaS stelt bedrijven in staat om ten volle te profiteren van de cloud, waarbij slechts minimale resources ter plaatse worden onderhouden.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het werken met een CSP. Het meest voor de hand liggende voordeel is wellicht de verminderde behoefte aan onsite hardware-installatie, -onderhoud, -reparatie en -vervanging/upgrading. Door de hardwarebehoeften aan derden uit te besteden, kunnen organisaties middelen en personeel inzetten voor andere essentiële processen, in plaats van voor aanverwante hardware en huishoudelijke taken. Maar er zijn ook andere, meer specifieke voordelen om te overwegen.

Voordelen van de cloudserviceprovider

Lagere kosten

Er zijn zeker kosten verbonden aan het werken met een cloudserviceprovider, en hoe meer services er worden gebruikt, hoe hoger de prijs. Dat gezegd hebbende, in de meeste gevallen zijn de kosten van het uitbesteden van cloudservices lager dan de kosten van het inhuren, opleiden en ondersteunen van een fulltime, interne IT-afdeling en alle bijbehorende hardware en software (inclusief beveiliging, reparatie en onderhoud). CSP-oplossingen nemen verschillende essentiële verantwoordelijkheden over, waardoor de noodzakelijke investering aanzienlijk wordt verminderd. Bedrijven huren gewoon de services en software die ze nodig hebben, en betalen er alleen voor zolang of zoveel als ze er gebruik van maken.

Voorspelbare uitgaven

Onverwachte IT-behoeften, schaalvergroting en onderhoudsproblemen kunnen een groot bedrag aan onvoorziene kosten voor een organisatie vertegenwoordigen. Het inkopen van cloudservices van cloudserviceproviders voorkomt deze onverwachte kosten; bedrijven kunnen van tevoren bepalen wat hun budget zal zijn en betalen vervolgens een consistente maandelijkse factuur. Eventuele storingen, reparaties, onderhoud of andere problemen worden door de provider opgelost zonder extra kosten voor de gebruiker.

Grotere technologische levensvatbaarheid

De technologie is niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Het actualiseren van interne systemen en het opleiden van IT-personeel om de technologische vooruitgang bij te houden kan heel moeilijk en tijdrovend zijn. Om concurrerend te blijven, moeten CSP's up-to-date en goed op de hoogte zijn van alle nieuwe relevante technologieën en moeten ze ervoor zorgen dat deze technologieën beschikbaar en bruikbaar zijn voor hun klanten. Door samen te werken met cloudserviceproviders kunnen bedrijven de systemen en tools waar ze van afhankelijk zijn toekomstbestendig maken.

Gecentraliseerde services en toepassingen

In-house netwerk- en database-oplossingen zijn vaak verspreid over meerdere locaties en silo's, waardoor een totaalbeeld zeer moeilijk te bereiken is. CSP centraliseert alle services en software in één enkel datacenter. Gebruikers kunnen belangrijke informatie raadplegen en analyseren, essentiële resources gebruiken en nog veel meer, in de wetenschap dat alles volledig geïntegreerd is en zich op één plaats bevindt.

Verbeterd noodherstel

Lokale rampen en andere noodsituaties kunnen interne netwerkservices onderbreken. Cloudgebaseerde oplossingen, die offsite worden onderhouden, zijn in wezen immuun voor dit soort noodsituaties. Tegelijkertijd zijn cloudserviceproviders afhankelijk van bewezen redundantie- en veerkrachtplannen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, zelfs wanneer zij met de meest extreme onderbrekingen worden geconfronteerd. Dit betekent sneller herstel en minimale uitvaltijd.

Snellere respons op problemen

Veel CSP's bieden proactieve monitoring als onderdeel van hun services. Door alle relevante gegevens en resources in één cloudgebaseerd datacenter te bewaren, kunnen gebruikers problemen gemakkelijker identificeren wanneer ze zich voordoen. In beide gevallen zorgt dit voor kortere responstijden, en minder kans op grote verstoringen.

Onder cloudserviceproviders zijn er twee verschillende subcategorieën die het overwegen waard kunnen zijn: Publieke cloud en beheerde privécloud.

Publieke cloud

Publieke cloud-omgevingen zijn multi-tenant, wat betekent dat ze dezelfde computerresources gebruiken om meerdere klanten te bedienen. De cloudserviceprovider is eigenaar van de infrastructuur en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat gegevens en resources alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers; geen enkele organisatie mag toegang hebben tot informatie die wordt bewaard voor andere cloud-klanten in dezelfde cloud-omgeving.

Publieke cloud versus beheerde Private cloud

Beheerde privécloud

Beheerde privéclouds zijn single-tenant-services die door specifieke CSP's worden aangeboden. Software wordt geïmplementeerd, beheerd en geconfigureerd door de externe leverancier, maar is alleen bruikbaar voor de klantorganisatie. Resources worden niet gedeeld door meerdere gebruikers.

Andere verschillen tussen publieke en beheerde privécloud

 • Kosten
  publieke cloudresources worden gewoonlijk in rekening gebracht met het pay-as-you-go-model, gebaseerd op het aantal uren of bytes dat wordt gebruikt. Beheerde privéclouds kunnen in plaats daarvan vaste contracten gebruiken, met voorzieningen voor het aanpakken van pieken in de activiteit.
 • Locatie
  Publieke clouds bieden gebruikers doorgaans toegang vanaf elke plek in de wereld, terwijl de specifieke, unieke cloudinfrastructuur van beheerde privéclouds mogelijk meer lokale ondersteunings- en onderhoudspersoneel vereist.
 • Beveiliging
  Hoewel de meeste publieke-cloudproviders beter dan individuele organisaties in staat zijn gegevens te beveiligen en inbreuken te voorkomen of hierop te reageren, is er nog steeds een zeker risico verbonden aan het niet in eigendom hebben of beheren van de systemen waarin vitale gegevens en functies zijn ondergebracht. Beheerde privéclouds zijn afhankelijk van het inhuren van en samenwerken met bewezen providers die op de hoogte zijn van alle potentiële beveiligings- en compliance-kwesties.
 • Betrouwbaarheid
  Publieke-cloudproviders moeten een bepaald percentage up-time kunnen garanderen om aan de voorwaarden van hun contracten te voldoen. Serviceovereenkomsten kunnen ook voorwaarden voor het herstel van de service en wijzigingsverzoeken dicteren. Doordat er slechts één cloudinfrastructuur voor één klant wordt onderhouden, zijn beheerde privéclouds minder in staat de computerbelasting over veel servers te spreiden, waardoor de kans op fysieke hardwaregerelateerde problemen groter kan zijn.
 • Technische specificaties
  publieke-cloudproviders zijn verantwoordelijk voor het certificeren van relevante besturingssystemen, middleware, opslag, etc., en het verzekeren dat de cloudresources en tools goed integreren met de bestaande systemen van de klant. Aan de andere kant moeten beheerde privécloud-gebruikers individueel gecertificeerd zijn.
 • Ondersteuning
  Publieke-cloudproviders vertrouwen vaak op standaard ondersteuningscontracten die zijn ontworpen voor toepasbaarheid bij een reeks van gebruikers en bedrijfstakken. Deze contracten kunnen het valideren van actieve softwareabonnementen, het oplossen van problemen, het handhaven van de beveiliging en het implementeren van patches omvatten. Privécloudcontracten zijn minder gestandaardiseerd en zijn meer aanpasbaar aan de specifieke supportbehoeften van de klant.  

Er zijn veel cloudserviceproviders en het vinden van de juiste provider kan moeilijk zijn. Hier volgen vier aspecten waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van mogelijke leveranciers.

Gezondheid en processen

Cloudserviceproviders zijn verantwoordelijk voor essentiële gegevens en veel belangrijke functies die een organisatie direct kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van een CSP de staat van de provider zelf is. Is de CSP financieel stabiel? Heeft hij een formeel vastgesteld beleid en procedures voor het beheer? Kan hij aantonen dat hij over essentiële zakelijke en technische knowhow beschikt? Kan hij aantonen dat hij voldoet aan de eisen van de klant? En ten slotte, heeft hij een reputatie van betrouwbaarheid?

Ondersteuning

De service en ondersteuning die de CSP biedt, moet kwantificeerbaar en betrouwbaar zijn. Ze moeten een overeengekomen serviceniveau kunnen garanderen en kunnen aantonen dat hun prestaties overeenkomen met hun contractuele verplichtingen. Leveren ze aanvaardbare serviceovereenkomst? Maken ze effectieve rapportage en resourcebewaking mogelijk? Zijn de facturering en de boekhouding kwantificeerbaar, zodat de klant gemakkelijk kan zien waarvoor hij betaalt, en is er ondersteuning beschikbaar als er problemen ontstaan met de facturering?

Mogelijkheden

Als een effectief alternatief voor veel IT-taken en -processen moeten cloudservices bewijzen te beschikken over de technische mogelijkheden waarop hun klanten vertrouwen. Zijn de cloudservices eenvoudig en intuïtief te implementeren en te beheren aan de kant van de klant? Maken ze gebruik van standaard interfaces, zodat klanten verdere verbindingen met de cloud kunnen bouwen? Is eventmanagement geïntegreerd met monitoring- en beheersystemen? Is er een formeel proces voor veranderingsbeheer? Is de CSP in staat om hybride cloud-modellen te ondersteunen?

Beveiliging

Ten slotte moet de cloudserviceprovider in staat zijn de vitale gegevens van zijn klanten te beschermen. Bieden ze een uitgebreide beveiligingsinfrastructuur, en is hun beveiligingsbeleid adequaat voor het controleren van de toegang tot gegevens? Maken zij gebruik van effectief identiteitsbeheer om toepassingen en gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen? Hebben zij een beleid om de integriteit van klantgegevens te waarborgen? Zijn hun fysieke hardware assets veilig, en zijn hun datacenters beschermd tegen verstorende gebeurtenissen, met redundante stroomvoorziening en netwerken, en ondersteund door betrouwbare herstel- en rampenplannen?

Bedrijven die naar de cloud migreren hebben te maken met verschillende hindernissen die cloudserviceproviders mogelijk niet volledig kunnen aanpakken. ServiceNow overbrugt de kloof.

ServiceNow biedt digitale workflows en maakt het voor organisaties mogelijk om vitale taken te automatiseren en ongelijksoortige systemen te integreren. ServiceNow werkt samen met cloudserviceproviders om vitale processen te moderniseren. ServiceNow helpt bij het waarborgen van verbeterde beveiliging en privacy, waardoor een meer naadloze digitale transformatie mogelijk wordt en een snellere overgang naar een cloudservice-omgeving. En bij dit alles helpt ServiceNow bedrijven om volledig compliant te blijven met alle noodzakelijke regelgevings- en beveiligingsnormen.

ServiceNow is toonaangevend op het gebied van digitale transformatie, cloud-adoptie en alle voordelen die daarmee verbonden zijn.

Verplaats uw klanten snel en veilig naar een openbare of private cloud met governance.

Overbrug de CSP-kloof met ServiceNow

In samenwerking met ServiceNow kunnen cloudserviceproviders een managed service-aanbod creëren voor IaaS, PaaS en SaaS.

Contact
Demo