Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Picogram Servicelevelmanagement

Service Level Management

Service Level Management (SLM) van ServiceNow® is een allesomvattend platform voor het documenteren en volgen van alle serviceverplichtingen van IT, de serviceproviders en klanten.

 

Zodra SLM is gedefinieerd, bevat het gedetailleerde visualiseringen om gemakkelijk actieve SLA's te begrijpen, meldingen en escalaties te automatiseren om alle relevante partijen goed geïnformeerd te houden en gemakkelijk toegang te bieden tot belangrijke metriek om de prestaties van de organisatie te begrijpen af te zetten tegen de serviceverplichtingen.

Voordelen

Verbeter de klanttevredenheid met IT-services door aan de tijd- en kwaliteitsverwachtingen te voldoen

Voorkom veroudering van de service door in een vroeg stadium de trends en patronen te herkennen en zo potentiële inbreuken te voorkomen

Bevorder een betere relatie tussen IT/bedrijf door middel van algemeen servicegebruik en de juiste metingen en rapportage van de service

Hoogtepunten van de applicatie

Eenvoudig gedetailleerde SLA-definities opstellen

Eenvoudig gedetailleerde SLA-definities opstellen

Eenvoudig gedetailleerde SLA-definities opstellen

Eenvoudig SLA-workflows aanmaken met de visuele drag-and-drop interface

Eenvoudig SLA-workflows aanmaken met de visuele drag-and-drop interface

Eenvoudig SLA-workflows aanmaken met de visuele drag-and-drop interface

De SLA-tijdlijn toont de taken die mogelijk een inbreuk op de SLA zouden kunnen worden

De SLA-tijdlijn toont de taken die mogelijk een inbreuk op de SLA zouden kunnen worden

De SLA-tijdlijn toont de taken die mogelijk een inbreuk op de SLA zouden kunnen worden

Details over de functie

Uitvouwen Samenvouwen
 • Gecentraliseerd SLA-management

  Service Level Management biedt een gelaagde controle voor het definiëren en volgen van prestaties van alle serviceniveauverplichtingen. Documenteer gemakkelijk serviceniveauovereenkomten (SLA's), operationele overeenkomsten (OLA's) en definities van onderliggende contracten (UC's) op basis van uw eisen.

 • Naadloze integratie in kernprocessen

  ServiceNow automatiseert, centraliseert en biedt een integratie van Service Level Management en andere processen zoals Incidentenverzoeken en wijzigingen, waardoor het aantal “toetsaanslagen” van vertegenwoordigers en beheerders voor het beheren en volgen van taken wordt gereduceerd.

 • Automatisering van workflows

  Bied consistente services om het aantal inbreuken op SLA's te verminderen en de klanttevredenheid te vebeteren. Configureerbare workflows bepalen wat voor activiteiten plaatsvinden als reactie op een SLA. 

  Een actieve SLA kan bijvoorbeeld op bepaalde tijden acties uitvoeren, zoals het inlichten van een gevolmachtigde over een taak om inbreuk te voorkomen, of het informeren van een supervisor als er bijna inbreuk wordt gemaakt op een SLA of als een SLA is vervallen en gaat escaleren.

 • Service Level Timeline

  Krijg inzicht tot in details in de taakvoortgang  en beheer risicovolle SLA's op proactieve wijze. De SLA‑tijdlijn is een krachtige visualisatie die serviceniveaumanagers kunnen gebruiken om alle SLA's te zien die bij een bepaalde taak horen en om goed te begrijpen hoe een SLA zich ontwikkelt en welke taakgebeurtenissen veranderingen van fases van SLA's teweegbrengen.

  Serviceproviders kunnen informatie bekijken zoals de fase waarin een SLA zich bevindt en of hier inbreuk op is gemaakt. Bovendien krijgen providers een overzicht van de timing van een taak‑SLA, zoals de werkelijke tijd en de zakelijke tijd in dagen en uren die verstreken is en het percentage, evenals de werkelijke tijd en de zakelijke tijd in dagen en uren die nog over is.

   

 • Gebruikersmeldingen

  Verbeter de gebruikerservaring met automatische verzoeken en statusmeldingen van incidenten. Met SLM is het voor serviceniveaumanagers heel eenvoudig om de planning, tijden, voorwaarden, workflows en andere informatie te specificeren die nodig is om aan de eisen te voldoen.

  De verwachtingen aan serviceniveaus en realtime statusupdates zijn beschikbaar voor serviceproviders en consumenten zodat zij transparantie krijgen in de prestaties van serviceniveaus.

 • Rapportage en analytics

  Ontvang realtime transparantie in alle handelingen met configureerbare, op functies gebaseerde dashboards. Built‑in metrics en surveys meten de serviceniveaus en zorgen voor doorlopende verbetering van dienstverlening. Stel serviceverbetering en trainingsmogelijkheden vast. Duik nog dieper in de stof met op tijd gebaseerde trends vanuit Performance Analytics.

Resources

Service Level Management is onderdeel van...

Functionele illustratie IT-servicemanagement moderniseren

IT Service Management (ITSM)

 

Consolideer gefragmenteerde, verouderde tools en transformeer uw IT‑services  end‑to‑end.