Wat is Supply Chain Risk Management?

Leveringsketenrisico verwijst naar gebeurtenissen, situaties, verstoringen of andere gebeurtenissen die de toeleveringsketen van een organisatie negatief kunnen beïnvloeden.

De risico's van de toeleveringsketen zijn een altijd aanwezige zorg voor wereldwijde ondernemingen. Niet-verwachte kwetsbaarheden kunnen leiden tot hogere kosten en ontevreden klanten. Om deze en andere problemen te verzachten wenden supply chain managers en stakeholders over de hele wereld zich tot supply chain risk management (SCRM).

De term supply chain risk management verwijst naar de processen, strategieën en hulpmiddelen die zijn ontworpen om alle gevaren te identificeren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de toeleveringsketens. Na het aanwijzen en evalueren van deze gevaren vertrouwen belanghebbenden verder op SCRM-strategieën om risico's in de toeleveringsketen te beperken en te herstellen. Dit draagt bij aan de ononderbroken stroom van goederen en materialen naar de bedrijven en klanten die ervan afhankelijk zijn.

De activiteiten in de toeleveringsketen omvatten alles, van productontwikkeling tot inkoop, productie en logistiek, evenals de levering van services en informatiesystemen die nodig zijn om deze activiteiten te coördineren.

Voordelen van supply chain risk management

Een effectieve beoordeling en effectief beheer van de risico's in de toeleveringsketen kunnen organisaties op een aantal positieve manieren beïnvloeden. Deze omvatten de volgende voordelen:

  • Het verminderen van winstverlies
  • Het garanderen van maximale efficiëntie in productie, uitvoering en levering
  • Het verbeteren van de snelheid en effectiviteit bij het reageren op opkomende situaties die de toeleveringsketen beïnvloeden
  • Het handhaven van de naleving en het bijhouden van problemen met de regelgeving
  • Het creëren van betrouwbare processen voor het omgaan met onverwachte onderbrekingen in de toeleveringsketen
  • Bescherming van de reputatie van het merk
  • Toenemende concurrentievoordelen
  • Klanttevredenheid verbeteren

Hoewel veel consumenten er vanzelfsprekend van uitgaan dat producten klaar en beschikbaar zijn wanneer zij ze nodig hebben, is de realiteit dat toeleveringsketens uiterst kwetsbaar zijn. Net als kerstverlichting die uitvalt als één lampje doorbrandt, bestaat het risico van een onderbreking bij elke leverancier en bijna elke activiteit op elk niveau van de toeleveringsketen.

De toeleveringsketen zelf kan uit slechts één leverancier bestaan, maar kan er ook uit duizenden bestaan. Een farmaceutisch bedrijf kan bijvoorbeeld een derde partij nodig hebben om de flessen te leveren, een vierde partij voor de verpakking en meerdere vijfde partijen voor de etikettering of andere aspecten. Ook kan een organisatie de arbeidskrachten leveren om een dienst te verlenen, maar een beroep doen op een derde partij voor kredietverwerking, die op haar beurt een vierde partij gebruikt voor kredietcontroles.

Betrouwbare, tijdige levering is afhankelijk van elk van deze leveranciers; als een van hen niet levert zoals verwacht, is het mogelijk dat de gewenste dienst of het gewenste product niet op tijd en tegen de juiste prijs op de plaats van bestemming aankomt.

Het SCRM-proces identificeert eerst de partijen binnen een toeleveringsketen, waarbij de nadruk ligt op de meest kritieke leveranciers. Deze leveranciers worden beoordeeld op naleving van de regelgeving, evenals de leveranciers van de vierde en vijfde partij die hen goederen en services leveren. Elke leverancier wordt beoordeeld op zijn prestaties in het verleden en potentiële risico's. Als er problemen worden ontdekt, worden deze onmiddellijk aangepakt en zo snel mogelijk opgelost. Tot slot kunnen interne belanghebbenden dankzij realtime dashboards en bijgewerkte rapporten de leveranciers en de toeleveringsketen blijven bewaken op eventuele veranderingen die zich voordoen.

Simpel gezegd bestaat het SCRM-proces uit vier specifieke stappen:

Supply Chain Risk Management-proces | ServiceNow

Identificeren

Catalogiseer welke risico's uw toeleveringsketen mogelijk kunnen beïnvloeden, en waar in de keten zij zich kunnen voordoen.

Kwantificeren

Schat de mogelijke operationele, financiële en reputatieschade in die deze risico's voor uw bedrijf kunnen hebben.

Verzachten

Bouw of identificeer relevante strategieën en tactieken om de negatieve impact van specifieke vormen van verstoring van de toeleveringsketen te compenseren.

Reageren

Bepaal hoe snel u op een verstoring zou kunnen reageren en hoeveel tijd uw bedrijf nodig heeft om zich van de gebeurtenis te herstellen.

Het kan moeilijk zijn om volledig rekening te houden met alle mogelijke supply chain-risico's. Elke stap in het proces kan worden beïnvloed door een aantal potentiële problemen, waaronder operationele storingen, cyberaanvallen, rampen, pandemieën, regionale instabiliteit, economische neergang, enzovoort. En helaas is een toeleveringsketen slechts zo sterk als zijn zwakste schakel.

Met dat in het achterhoofd groeperen veel supply chain managers de risico's in zes specifieke categorieën:

Cyber

Leveranciers die afhankelijk zijn van moderne technologie kunnen ten prooi vallen aan cyberaanvallen of problemen die te maken hebben met het niet voldoen aan de eisen van cyberbeveiliging. In beide gevallen kunnen deze risico's leiden tot schade aan de leverancier en de aanvoerlijnen, en indirect schade toebrengen aan uw bedrijf.

Financieel

Volatiliteit van de markt, faillissement, regionale economische neergang - ze kunnen allemaal een ernstige bedreiging vormen voor de financiële gezondheid van een leverancier. Wanneer leveranciers kosten moeten besparen, routes moeten beperken, prijzen moeten verhogen of zelfs hun deuren voorgoed moeten sluiten, lijden de bedrijven die van hen afhankelijk zijn daar uiteindelijk onder.

Geopolitiek

Wanneer regeringen worden vervangen, oorlogen uitbreken of tarieven onverwachts veranderen, kunnen toeleveringsketens hierdoor worden beïnvloed. Dit kan zoiets kleins betekenen als korte leveringsvertragingen of kleine kostenstijgingen, maar het kan ook leiden tot volledige ontwrichting en zelfs verlies van aangekochte goederen en materialen.

Door de mens gemaakt

Branden, explosies en andere risico's die het gevolg zijn van het handelen of nalaten van een individu of groep, kunnen eveneens ernstige problemen veroorzaken in de toeleveringsketen. Bovendien kiezen leveranciers er soms voor deze verstoringen niet te melden, waardoor de bedrijven die van hen afhankelijk zijn, gedwongen worden de toeleveringsketen actief te controleren op door de mens veroorzaakte risico's.

Natuurlijk

Soms lijkt het wel alsof de planeet en het milieu zelf essentiële toeleveringsketens willen verstoren. Natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen, zware sneeuwstormen, enz., kunnen zich zonder waarschuwing voordoen en de wereldwijde toeleveringsketens volledig in de war sturen.

Reputatie

Er wordt wel gezegd dat je wordt beoordeeld op het bedrijf dat je onderhoudt. Dit geldt zeker voor de toeleveringsketens, waar de acties van leveranciers reputatieschade kunnen veroorzaken die op uw bedrijf kan worden afgewenteld. Kwesties in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliance zijn de meest voorkomende.

Naarmate het internet zich verder ontwikkelde en de primaire omgeving voor het beheer van toeleveringsketens werd, begonnen complexe digitale ecosystemen te ontstaan. De tijd dat bedrijven vrijwel uitsluitend werkten met lokale leveranciers en binnen lineaire toeleveringsketens ligt achter ons; nu kunnen uw leveranciers en concurrenten zich aan de andere kant van de wereld bevinden.

Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van de consument versterkt door de vrijwel onbeperkte toegankelijkheid en keuze die de op internet gebaseerde detailhandel biedt. De concurrentie is hevig, klanten wisselen snel van merk en de risico's zijn groter geworden, net als de complexiteit van de toeleveringsketen.

Om deze trends tegen te gaan, moeten bedrijven sneller, goedkoper en kwalitatief beter worden, en dat betekent dat ook de toeleveringsketen moet verbeteren.

Om dit te doen moeten organisaties drie grote uitdagingen het hoofd bieden:

Transparency

Het aantal potentiële leveranciers dat kan bijdragen tot één enkel product kan bijna onpeilbaar zijn. Transparantie van de toelevering - het vermogen om nauwkeurig vast te stellen welke leveranciers een bijdrage leveren en in welke stadia - is een grote uitdaging voor managers van de toeleveringsketen

Reikwijdte

Het kan al moeilijk genoeg zijn om het aantal mogelijke risico's voor uw toeleveringslijn volledig in te schatten, maar nog moeilijker is het om de waarschijnlijkheid, de ernst en de impact van elk risico correct in te schatten. Zonder een gedetailleerd inzicht in de omvang en reikwijdte van mogelijke risico's kan het onmogelijk zijn om opkomende problemen te kwantificeren en te beperken.

Bedrijfseigen gegevens

Niet elke leverancier is bereid om essentiële gegevens te delen. Dit kan blinde vlekken binnen de toeleveringsketen veroorzaken, waardoor de zichtbaarheid wordt geschaad en de toegang tot informatie wordt beperkt die van vitaal belang kan zijn voor SCRM.

Hoewel deze uitdagingen een effectieve SCRM moeilijk kunnen maken, kunnen de juiste tools helpen het verschil te maken. ServiceNow Vendor Risk Management biedt oplossingen voor automatisering, rapportage en herstel, om ervoor te zorgen dat uw vitale toeleveringsketens in beweging blijven.

Vendor Risk Management van ServiceNow, dat geavanceerde technologieën integreert en snelle, slimme, verbonden oplossingen bevordert, biedt organisaties de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben om hun vitale toeleveringsketens te beschermen.

Door risico's voor derden te koppelen aan geautomatiseerde workflows en bedrijfsrisico's, kunnen bedrijven profiteren van optimaal inzicht in het hele ecosysteem. Continue bewaking en intelligente beoordelingstools helpen om opkomende problemen zo snel mogelijk te identificeren, en consistente workflows in het hele ecosysteem van leveranciers zorgen voor een uniforme, gezamenlijke reactie.

Het eindresultaat? Verbeterde efficiëntie van leveranciers en werknemers, grotere veerkracht van de toeleveringsketen, optimale risicohouding en volledige integratie in uw hele onderneming.

Aan de slag met Business Management

Beheer risico en veerkracht in real time met ServiceNow.

Contact
Demo