Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail
Vendor Manager Workspace

Bekijk en beheer leveranciersservices vanuit een enkele workspace. Met geconsolideerde inzichten in leveranciersprestaties kunt u beslissingen nemen op basis van gegevens, en de waarde voor uw organisatie maximaliseren.

Gebruik betekenisvolle data, niet uw onderbuikgevoel.

De voordelen van Vendor Manager Workspace

Een enkele vensterweergave

Bekijk geconsolideerde informatie over leveranciers op een enkele werkplek en beheer de relaties actief.

Geautomatiseerde prestatie-updates

Volg de prestatie automatisch met realtime operationele gegevens die zijn vastgelegd met het Now Platform®.

Gestandaardiseerde cijfers

Geen onzekerheid meer bij het beoordelen van het prestatieniveau, met behulp van geïntegreerde, gestandaardiseerde cijfers.

Hoogtepunten van de app

Alt Text	Scan a list of all your vendors with key attributes

Lijst van leveranciers

Bekijk een gecentraliseerde lijst van al uw leveranciers en hun attributen zodat u kunt zien hoe ze het doen.

Evaluate detailed metrics from the vendor landing page

Leveranciersprofiel

Analyseer de individuele cijfers die de algehele score van een leverancier bepalen.

Identify service level agreement breaches

SLA's volgen

Valideer de leveranciersprestatie in verhouding tot SLA's en andere contractuele verplichtingen.

Track user satisfaction with vendors

Tevredenheid over leveranciers

Werk samen met belanghebbenden om de tevredenheid over leveranciers te meten en corrigerende maatregelen te nemen.

Wat krijgt u met Vendor Manager Workspace

Lijst van leveranciers

Vergelijk de scores van leveranciers, de contractkosten en andere attributen, allemaal in een weergave.

Leveranciersprofiel

Krijg een momentopname van een leverancier, inclusief zijn algehele score, cijfers en contactgegevens.

Tevredenheid met leveranciers

Werk met belanghebbenden om de tevredenheid over leveranciers te meten en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Enkele vensterweergave

Krijg een geconsolideerd overzicht over uw leveranciersinvesteringen vanaf een enkele werkplek.

Contractoverzicht

Bekijk en evalueer leverancierscontracten en verplichtingen, allemaal op een plek.

Kostenbeheer

Identificeer dubbele services tussen leveranciers en verbeter de gebruikerservaring terwijl u bezuinigt.

Compliancebewaking

Houd de controle over servicekwesties zodat u een goede governance en compliance waarborgt.

Gestandaardiseerde cijfers

Volg de leveranciersprestatie en neem zinvolle beslissingen met geintegreerde standaardcijfers.

SLA's volgen

Valideer de leveranciersprestatie in verhouding met de SLA's en neem corrigerende maatregelen of beoordeel terugvorderingen.

Geautomatiseerde scores

Bekijk gedetailleerde leveranciersscores die automatisch worden bijgewerkt met operationele gegevens van het Now Platform.

Objectieve rapporten

Evalueer de leveranciersprestatie op basis van daadwerkelijke gegevens, niet door de leverancier zelf aangedragen rapporten.

Hoe krijgt u Vendor Manager Workspace

Vendor Manager Workspace is verkrijgbaar als onderdeel van IT Service Management. Verhoog de productiviteit en krijg nieuwe inzichten met een innovatieve ITSM-oplossing.